مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است

سرویکس براش

   تولیدشده با مواد مخصوص ساخت قطعات پزشکی
  طول 20 سانتیمتری
  برس­های نرم و انعطاف‌پذیر برای جمع‌آوری نمونه‌های سلولی
  دارای 57 پرز نیم‌دایره‌ای با طول‌های مختلف که نمونه‌گیری از دور، رو و داخل دهانه رحم را میسر می‌کند.منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری