مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است

لوله آزمایش 12X75 و 12X100

• بدون خمیدگی در طول لوله  

• بدون زائده تزریق روی کف (داخل) لوله 

• در 2 نوع مات و شفاف

• بدون نشتی در صورت استفاده با درپوش 

• سطح داخلی کاملا صیقلی

• در 2 سایز  12X75 و 12X100

 

منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری