مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است

کاپ تغذیه نوزاد

·       به منظور تغذیه کوتاه مدت با مقدار اندک شیر و آغوز
·       دارو دهی به نوزاد
·       تغذیه با مکمل‌های غذایی
·       مدرج شده به منظور کنترل دقیق‌تر مقدار تغذیه
·       استریل
·       بدون لبه تیز و آزاردهنده
·       تولیدشده با مواد مخصوص قطعات پزشکی در محیط مخصوص ساخت تجهیزات پزشکی


 
 
منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری