مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است

پوآر نوزاد


 
  • استریل
  • تولید شده با پلی وینیل کلراید مخصوص محصولات پزشکی
  • اختراع ثبت شده شرکت ظریف پلیمر
  • حجم و مکش مناسب
  • بدون پسماند سمی چسب و بخارات مواتد اولیه
  • آجدار بر ای جلوگیری از لیز خوردن
  • امکان تولید با بسته بندی بلیستر مطابق آخرین استاندارد های جهانی
  • تولید شده در کلین روم کلاس یکصد هزار
  • بدون لبه تیز و آزار د هنده
  • تایید شده با تست های فیزیکی و میکروبیولوژی
 

منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری