مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است

ست معاينه واژينال

مقرون به صرفه نسبت به تهیه مجزای هریک ازاجراي كيت
مدیریت ساده تر تامین وسایل اتاق معاینه
قابلیت خرید یکجای وسایل معاینه توسط بیمار
بسته بندی استریل
محتوی مرغوب ترین وسایل موجود در بازار شامل اسپکلوم بکر. دستکش نایلونی.  زیر انداز درابعاد 50*70
 
منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری