مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است

ميكروتيوب

• باز و بسته شدن آسان
• آماده سازی،سانتریفیوژ و نگاهداری بدون دغدغه
• دارای مربع زبر شده برای نوشتن یا علامتگذاری
• عدم نشتی تضمین شده
• ته بدون زائده
• شفاف و تولید شده با مواد دست اول مدیکال گرید
• امکان نمونه گیری آسان باسرنگ بدون باز كردن در
• گیج دار
منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری