مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است
تور رایگان ظریف پلیمر

نشان بکر روی اوازم آزمایشگاهی

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل پیچی

ریختن ژل در کاور سونوگرافی واژینال آکاردئونی

برس اسکراب و تیغه تمیز کننده ناخن

کانال های توزیع هوای فیلتر شده در سالن های تو

همه اجزای کیت سیمن بلاستر

بیبی کاپ

اپلیکاتور آزمایشگاهی

رنگ های شاد استول باتل کاهنده استرس بیماران

سرویکس کاپ

میکرو تیوب

واحد نگهداری و تعمیرات

کیفیت درپوش میکروتیوب

امکان کارکردن با یک دست با اسپکلوم بایوالو

اپلیکاتور قرص

قرار دادن پروب سونوگرافی در کاور آکاردئونی

کانال های جمع آوری ذرات معلق را از فضای تولید

آزمایشگاه1

شیار جدا کننده سر سوزن روی کلاهک سیفتی باکس

عینک

کاتاتر آی یو آی

خارج نمودن دستکش نایلونی استریل از بسته بندی

نصب زیبای سیفتی باکس روی پایه سرم

کیفیت برس های برس اسکراب

خروجی چمبر استریل 1

کلین روم 3

کلین روم 5

نمای واحد استریل

مربع زبر شده برای نوشتن مشخصات روی یورین باتل

دستکش

کشیدن کاور آکاردئونی روی پروب

واحد سیستم ها و روشها

نشان بکر روی آمنیو هوک

یورین باتل

کلین روم 2

هاب (اتصال) کاتاتر آی یو آی

کیفیت سر کاتاتر آی یو آی

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل دلفین

تیغه تمیز کننده ناخن، محصول مکمل برس اسکراب

ست معاینه پیشگیری از سرطان

مسواک انگشتی

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

پیپر 4

گیره آویز سیفتی باکس

باز کردن کاغذ زیر دستکش نایلونی استریل

پیپر 3

کیفیت درپوش میکرو تیوب

اسپکلوم - مدل پیچی

بستن آسان و ایمن حفره سیفتی باکس

کلین روم 6

اسپکلوم - مدل دلفین

بستن آسان کلاهک سیفتی باکس

سوراخ یک دهم میلیمتری سر سمپلر

کانالهای پارتیکل زدا برای تصفیه هوای کلین روم

نمایی از محصول اعزامی به واحد استریل

سر سمپلر

شفافیت بی نظیر پتری دیش

آزمایشگاه میکروبیولوژی

سرویکال کاپ بکر

کیفیت گیج (حجم نما) لوله آزمایش با در پوش پیچ

کیفیت برس های سرویکس براش

در لوله آزمایش قارچی

اپلیکاتور پماد

کاور سونوگرافی واژینال

سرویکس براش

شیلد

برس اسکراب

مربع زبر شده برای علامت گذاری روی میکرو تیوب

مسواک انگشتی

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

لبه های مخصوص برای بلد کردن آسان پتری دیش

در لوله آزمایش ساده

تیغ شانه دار بکر

سمپل کاپ

نشان بکر روی اسپکوم

انبار 1

کلین روم 1

انبار 2

آلودگی فقط سر پروب با کاور آکاردئونی بکر

عینک یکبار مصرف بکر

آزمایشگاه1

سر سمپلر

طراحی ارگونومیک و قوسی آمنیو هوک

محل جمع آوری ترشحات در اسپکلوم بایوالو

به داشتن این نشان افتخار میکنیم

واحد آموزش

باز نمودن بسته بندی دستکش نایلونی استریل

ست پاپ اسمیر

کیفیت قسمت سر آمنیو هوک

قفل شدن آسان و ایمن درپوش سیفتی باکس

منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری