مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است
تور رایگان ظریف پلیمر

هاب (اتصال) کاتاتر آی یو آی

مربع زبر شده برای نوشتن مشخصات روی یورین باتل

بیبی کاپ

شفافیت بی نظیر پتری دیش

کانال های توزیع هوای فیلتر شده در سالن های تو

ست معاینه پیشگیری از سرطان

کلین روم 6

امکان کارکردن با یک دست با اسپکلوم بایوالو

کانالهای پارتیکل زدا برای تصفیه هوای کلین روم

مربع زبر شده برای علامت گذاری روی میکرو تیوب

قفل شدن آسان و ایمن درپوش سیفتی باکس

اسپکلوم - مدل پیچی

باز کردن کاغذ زیر دستکش نایلونی استریل

پیپر 3

کاور سونوگرافی واژینال

نصب زیبای سیفتی باکس روی پایه سرم

آزمایشگاه میکروبیولوژی

همه اجزای کیت سیمن بلاستر

یورین باتل

سر سمپلر

بستن آسان و ایمن حفره سیفتی باکس

کاتاتر آی یو آی

آزمایشگاه1

کلین روم 3

کیفیت قسمت سر آمنیو هوک

کیفیت برس های سرویکس براش

اسپکلوم - مدل دلفین

در لوله آزمایش ساده

کیفیت درپوش میکرو تیوب

نشان بکر روی اوازم آزمایشگاهی

رنگ های شاد استول باتل کاهنده استرس بیماران

کیفیت درپوش میکروتیوب

آزمایشگاه1

واحد آموزش

کیفیت سر کاتاتر آی یو آی

کانال های جمع آوری ذرات معلق را از فضای تولید

سوراخ یک دهم میلیمتری سر سمپلر

میکرو تیوب

عینک

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل دلفین

خارج نمودن دستکش نایلونی استریل از بسته بندی

مسواک انگشتی

سمپل کاپ

نشان بکر روی اسپکوم

گیره آویز سیفتی باکس

قرار دادن پروب سونوگرافی در کاور آکاردئونی

انبار 1

سرویکال کاپ بکر

کیفیت برس های برس اسکراب

کلین روم 2

بستن آسان کلاهک سیفتی باکس

شیار جدا کننده سر سوزن روی کلاهک سیفتی باکس

عینک یکبار مصرف بکر

برس اسکراب

تیغه تمیز کننده ناخن، محصول مکمل برس اسکراب

اپلیکاتور آزمایشگاهی

مسواک انگشتی

کلین روم 5

باز نمودن بسته بندی دستکش نایلونی استریل

محل جمع آوری ترشحات در اسپکلوم بایوالو

در لوله آزمایش قارچی

سر سمپلر

نشان بکر روی آمنیو هوک

لبه های مخصوص برای بلد کردن آسان پتری دیش

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

شیلد

نمایی از محصول اعزامی به واحد استریل

سرویکس کاپ

نمای واحد استریل

ریختن ژل در کاور سونوگرافی واژینال آکاردئونی

سرویکس براش

واحد نگهداری و تعمیرات

ست پاپ اسمیر

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل پیچی

اپلیکاتور پماد

کیفیت گیج (حجم نما) لوله آزمایش با در پوش پیچ

خروجی چمبر استریل 1

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

پیپر 4

تیغ شانه دار بکر

کشیدن کاور آکاردئونی روی پروب

کلین روم 1

طراحی ارگونومیک و قوسی آمنیو هوک

اپلیکاتور قرص

برس اسکراب و تیغه تمیز کننده ناخن

آلودگی فقط سر پروب با کاور آکاردئونی بکر

به داشتن این نشان افتخار میکنیم

دستکش

انبار 2

واحد سیستم ها و روشها

منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
سلامتی در خبر های مملکت
گروه های خبری