مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است
تور رایگان ظریف پلیمر

تیغه تمیز کننده ناخن، محصول مکمل برس اسکراب

شیار جدا کننده سر سوزن روی کلاهک سیفتی باکس

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل دلفین

همه اجزای کیت سیمن بلاستر

کیفیت سر کاتاتر آی یو آی

گیره آویز سیفتی باکس

یورین باتل

کلین روم 1

سرویکس براش

سر سمپلر

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

قفل شدن آسان و ایمن درپوش سیفتی باکس

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل پیچی

میکرو تیوب

کشیدن کاور آکاردئونی روی پروب

بیبی کاپ

خروجی چمبر استریل 1

اسپکلوم - مدل پیچی

اسپکلوم - مدل دلفین

نشان بکر روی آمنیو هوک

به داشتن این نشان افتخار میکنیم

محل جمع آوری ترشحات در اسپکلوم بایوالو

نمای واحد استریل

بستن آسان و ایمن حفره سیفتی باکس

نصب زیبای سیفتی باکس روی پایه سرم

رنگ های شاد استول باتل کاهنده استرس بیماران

کاتاتر آی یو آی

لبه های مخصوص برای بلد کردن آسان پتری دیش

برس اسکراب

دستکش

طراحی ارگونومیک و قوسی آمنیو هوک

آزمایشگاه1

واحد سیستم ها و روشها

سمپل کاپ

بستن آسان کلاهک سیفتی باکس

کیفیت درپوش میکرو تیوب

واحد نگهداری و تعمیرات

کاور سونوگرافی واژینال

در لوله آزمایش ساده

سوراخ یک دهم میلیمتری سر سمپلر

کیفیت برس های برس اسکراب

کانال های جمع آوری ذرات معلق را از فضای تولید

سرویکال کاپ بکر

اپلیکاتور قرص

کیفیت برس های سرویکس براش

ریختن ژل در کاور سونوگرافی واژینال آکاردئونی

خارج نمودن دستکش نایلونی استریل از بسته بندی

سرویکس کاپ

کیفیت گیج (حجم نما) لوله آزمایش با در پوش پیچ

اپلیکاتور پماد

نمایی از محصول اعزامی به واحد استریل

ست پاپ اسمیر

باز کردن کاغذ زیر دستکش نایلونی استریل

پیپر 3

کیفیت درپوش میکروتیوب

کلین روم 5

اپلیکاتور آزمایشگاهی

سر سمپلر

کلین روم 2

کلین روم 3

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

پیپر 4

ست معاینه پیشگیری از سرطان

در لوله آزمایش قارچی

آزمایشگاه1

امکان کارکردن با یک دست با اسپکلوم بایوالو

عینک

مسواک انگشتی

هاب (اتصال) کاتاتر آی یو آی

کیفیت قسمت سر آمنیو هوک

آزمایشگاه میکروبیولوژی

نشان بکر روی اسپکوم

تیغ شانه دار بکر

کانالهای پارتیکل زدا برای تصفیه هوای کلین روم

واحد آموزش

عینک یکبار مصرف بکر

کلین روم 6

شفافیت بی نظیر پتری دیش

مربع زبر شده برای علامت گذاری روی میکرو تیوب

کانال های توزیع هوای فیلتر شده در سالن های تو

برس اسکراب و تیغه تمیز کننده ناخن

نشان بکر روی اوازم آزمایشگاهی

مسواک انگشتی

قرار دادن پروب سونوگرافی در کاور آکاردئونی

انبار 2

مربع زبر شده برای نوشتن مشخصات روی یورین باتل

شیلد

آلودگی فقط سر پروب با کاور آکاردئونی بکر

انبار 1

باز نمودن بسته بندی دستکش نایلونی استریل

منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری