مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است
تور رایگان ظریف پلیمر

سوراخ یک دهم میلیمتری سر سمپلر

هاب (اتصال) کاتاتر آی یو آی

ست معاینه پیشگیری از سرطان

کانال های جمع آوری ذرات معلق را از فضای تولید

ست پاپ اسمیر

اپلیکاتور پماد

در لوله آزمایش ساده

اسپکلوم - مدل پیچی

محل جمع آوری ترشحات در اسپکلوم بایوالو

مسواک انگشتی

کیفیت قسمت سر آمنیو هوک

سرویکس کاپ

باز نمودن بسته بندی دستکش نایلونی استریل

نشان بکر روی اوازم آزمایشگاهی

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل دلفین

طراحی ارگونومیک و قوسی آمنیو هوک

تیغ شانه دار بکر

مربع زبر شده برای نوشتن مشخصات روی یورین باتل

آزمایشگاه1

آلودگی فقط سر پروب با کاور آکاردئونی بکر

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

پیپر 4

گیره آویز سیفتی باکس

نشان بکر روی آمنیو هوک

لبه های مخصوص برای بلد کردن آسان پتری دیش

سر سمپلر

نمای واحد استریل

امکان کارکردن با یک دست با اسپکلوم بایوالو

کلین روم 2

کشیدن کاور آکاردئونی روی پروب

کیفیت برس های برس اسکراب

خارج نمودن دستکش نایلونی استریل از بسته بندی

کاور سونوگرافی واژینال

سرویکال کاپ بکر

برس اسکراب

شیار جدا کننده سر سوزن روی کلاهک سیفتی باکس

کیفیت برس های سرویکس براش

کاتاتر آی یو آی

ریختن ژل در کاور سونوگرافی واژینال آکاردئونی

کیفیت درپوش میکرو تیوب

سمپل کاپ

واحد آموزش

بستن آسان کلاهک سیفتی باکس

کانالهای پارتیکل زدا برای تصفیه هوای کلین روم

آزمایشگاه میکروبیولوژی

قرار دادن پروب سونوگرافی در کاور آکاردئونی

واحد سیستم ها و روشها

انبار 1

تیغه تمیز کننده ناخن، محصول مکمل برس اسکراب

انبار 2

کلین روم 3

نصب زیبای سیفتی باکس روی پایه سرم

واحد نگهداری و تعمیرات

بیبی کاپ

نشان بکر روی اسپکوم

کیفیت سر کاتاتر آی یو آی

همه اجزای کیت سیمن بلاستر

بستن آسان و ایمن حفره سیفتی باکس

کلین روم 1

خروجی چمبر استریل 1

عینک یکبار مصرف بکر

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

شفافیت بی نظیر پتری دیش

میکرو تیوب

دستکش

کانال های توزیع هوای فیلتر شده در سالن های تو

باز کردن کاغذ زیر دستکش نایلونی استریل

پیپر 3

آزمایشگاه1

شیلد

سرویکس براش

کیفیت درپوش میکروتیوب

به داشتن این نشان افتخار میکنیم

نمایی از محصول اعزامی به واحد استریل

کیفیت گیج (حجم نما) لوله آزمایش با در پوش پیچ

قفل شدن آسان و ایمن درپوش سیفتی باکس

سر سمپلر

در لوله آزمایش قارچی

اسپکلوم - مدل دلفین

کلین روم 5

یورین باتل

کلین روم 6

رنگ های شاد استول باتل کاهنده استرس بیماران

اپلیکاتور قرص

عینک

برس اسکراب و تیغه تمیز کننده ناخن

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل پیچی

مربع زبر شده برای علامت گذاری روی میکرو تیوب

مسواک انگشتی

اپلیکاتور آزمایشگاهی

منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری