مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است
تور رایگان ظریف پلیمر

برس اسکراب

آزمایشگاه1

در لوله آزمایش ساده

کیفیت قسمت سر آمنیو هوک

سرویکس کاپ

کاور سونوگرافی واژینال

هاب (اتصال) کاتاتر آی یو آی

اسپکلوم - مدل پیچی

دستکش

کیفیت برس های برس اسکراب

کیفیت درپوش میکرو تیوب

کشیدن کاور آکاردئونی روی پروب

قفل شدن آسان و ایمن درپوش سیفتی باکس

سمپل کاپ

سر سمپلر

باز کردن کاغذ زیر دستکش نایلونی استریل

پیپر 3

قرار دادن پروب سونوگرافی در کاور آکاردئونی

گیره آویز سیفتی باکس

کیفیت سر کاتاتر آی یو آی

همه اجزای کیت سیمن بلاستر

مربع زبر شده برای نوشتن مشخصات روی یورین باتل

رنگ های شاد استول باتل کاهنده استرس بیماران

شفافیت بی نظیر پتری دیش

اپلیکاتور آزمایشگاهی

تیغه تمیز کننده ناخن، محصول مکمل برس اسکراب

عینک یکبار مصرف بکر

کانال های توزیع هوای فیلتر شده در سالن های تو

نشان بکر روی اسپکوم

نصب زیبای سیفتی باکس روی پایه سرم

ست پاپ اسمیر

امکان کارکردن با یک دست با اسپکلوم بایوالو

ست معاینه پیشگیری از سرطان

کانال های جمع آوری ذرات معلق را از فضای تولید

آزمایشگاه1

واحد نگهداری و تعمیرات

کلین روم 1

انبار 1

کاتاتر آی یو آی

میکرو تیوب

لبه های مخصوص برای بلد کردن آسان پتری دیش

باز نمودن بسته بندی دستکش نایلونی استریل

نمای واحد استریل

بستن آسان کلاهک سیفتی باکس

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

آزمایشگاه میکروبیولوژی

نشان بکر روی آمنیو هوک

کلین روم 5

اپلیکاتور پماد

کلین روم 2

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل پیچی

آلودگی فقط سر پروب با کاور آکاردئونی بکر

کلین روم 6

محل جمع آوری ترشحات در اسپکلوم بایوالو

مربع زبر شده برای علامت گذاری روی میکرو تیوب

کیفیت درپوش میکروتیوب

سرویکس براش

نشان بکر روی اوازم آزمایشگاهی

نمایی از محصول اعزامی به واحد استریل

سر سمپلر

اپلیکاتور قرص

در لوله آزمایش قارچی

سوراخ یک دهم میلیمتری سر سمپلر

تیغ شانه دار بکر

عینک

انبار 2

خارج نمودن دستکش نایلونی استریل از بسته بندی

کلین روم 3

مسواک انگشتی

برس اسکراب و تیغه تمیز کننده ناخن

به داشتن این نشان افتخار میکنیم

واحد سیستم ها و روشها

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل دلفین

بستن آسان و ایمن حفره سیفتی باکس

کانالهای پارتیکل زدا برای تصفیه هوای کلین روم

شیلد

کیفیت برس های سرویکس براش

شیار جدا کننده سر سوزن روی کلاهک سیفتی باکس

کیفیت گیج (حجم نما) لوله آزمایش با در پوش پیچ

طراحی ارگونومیک و قوسی آمنیو هوک

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

پیپر 4

واحد آموزش

یورین باتل

اسپکلوم - مدل دلفین

خروجی چمبر استریل 1

مسواک انگشتی

ریختن ژل در کاور سونوگرافی واژینال آکاردئونی

سرویکال کاپ بکر

بیبی کاپ

منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری