مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است
تور رایگان ظریف پلیمر

عینک

خارج نمودن دستکش نایلونی استریل از بسته بندی

کاور سونوگرافی واژینال

کلین روم 2

کیفیت برس های برس اسکراب

طراحی ارگونومیک و قوسی آمنیو هوک

باز کردن کاغذ زیر دستکش نایلونی استریل

پیپر 3

سرویکس براش

نصب زیبای سیفتی باکس روی پایه سرم

اپلیکاتور آزمایشگاهی

بستن آسان و ایمن حفره سیفتی باکس

کیفیت قسمت سر آمنیو هوک

رنگ های شاد استول باتل کاهنده استرس بیماران

سرویکال کاپ بکر

کیفیت سر کاتاتر آی یو آی

عینک یکبار مصرف بکر

نشان بکر روی اسپکوم

کیفیت درپوش میکرو تیوب

دستکش

تیغ شانه دار بکر

کلین روم 5

ست پاپ اسمیر

باز نمودن بسته بندی دستکش نایلونی استریل

همه اجزای کیت سیمن بلاستر

بیبی کاپ

شیار جدا کننده سر سوزن روی کلاهک سیفتی باکس

به داشتن این نشان افتخار میکنیم

برس اسکراب

مسواک انگشتی

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل دلفین

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

انبار 1

کشیدن کاور آکاردئونی روی پروب

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل پیچی

سر سمپلر

سر سمپلر

آزمایشگاه1

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

پیپر 4

برس اسکراب و تیغه تمیز کننده ناخن

ست معاینه پیشگیری از سرطان

سوراخ یک دهم میلیمتری سر سمپلر

لبه های مخصوص برای بلد کردن آسان پتری دیش

در لوله آزمایش قارچی

بستن آسان کلاهک سیفتی باکس

کانال های جمع آوری ذرات معلق را از فضای تولید

اسپکلوم - مدل پیچی

انبار 2

اسپکلوم - مدل دلفین

مربع زبر شده برای نوشتن مشخصات روی یورین باتل

اپلیکاتور پماد

کانالهای پارتیکل زدا برای تصفیه هوای کلین روم

اپلیکاتور قرص

کیفیت گیج (حجم نما) لوله آزمایش با در پوش پیچ

محل جمع آوری ترشحات در اسپکلوم بایوالو

کلین روم 6

میکرو تیوب

یورین باتل

تیغه تمیز کننده ناخن، محصول مکمل برس اسکراب

سرویکس کاپ

امکان کارکردن با یک دست با اسپکلوم بایوالو

کلین روم 3

هاب (اتصال) کاتاتر آی یو آی

نمایی از محصول اعزامی به واحد استریل

کیفیت درپوش میکروتیوب

کلین روم 1

واحد نگهداری و تعمیرات

نمای واحد استریل

مسواک انگشتی

کیفیت برس های سرویکس براش

آزمایشگاه میکروبیولوژی

سمپل کاپ

ریختن ژل در کاور سونوگرافی واژینال آکاردئونی

آلودگی فقط سر پروب با کاور آکاردئونی بکر

خروجی چمبر استریل 1

کاتاتر آی یو آی

شفافیت بی نظیر پتری دیش

در لوله آزمایش ساده

گیره آویز سیفتی باکس

واحد آموزش

شیلد

قفل شدن آسان و ایمن درپوش سیفتی باکس

مربع زبر شده برای علامت گذاری روی میکرو تیوب

نشان بکر روی اوازم آزمایشگاهی

کانال های توزیع هوای فیلتر شده در سالن های تو

واحد سیستم ها و روشها

قرار دادن پروب سونوگرافی در کاور آکاردئونی

آزمایشگاه1

نشان بکر روی آمنیو هوک

منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
سلامتی در خبر های مملکت
گروه های خبری