مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است
تور رایگان ظریف پلیمر

انبار 1

اپلیکاتور آزمایشگاهی

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

کلین روم 5

کلین روم 3

برس اسکراب و تیغه تمیز کننده ناخن

باز نمودن بسته بندی دستکش نایلونی استریل

نشان بکر روی اوازم آزمایشگاهی

لبه های مخصوص برای بلد کردن آسان پتری دیش

نصب زیبای سیفتی باکس روی پایه سرم

سرویکال کاپ بکر

کشیدن کاور آکاردئونی روی پروب

نمایی از محصول اعزامی به واحد استریل

شفافیت بی نظیر پتری دیش

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

پیپر 4

واحد سیستم ها و روشها

نشان بکر روی اسپکوم

بستن آسان و ایمن حفره سیفتی باکس

دستکش

عینک یکبار مصرف بکر

کلین روم 2

کیفیت گیج (حجم نما) لوله آزمایش با در پوش پیچ

کانال های جمع آوری ذرات معلق را از فضای تولید

اپلیکاتور پماد

کاتاتر آی یو آی

کیفیت درپوش میکروتیوب

آزمایشگاه1

اسپکلوم - مدل پیچی

کیفیت برس های سرویکس براش

سر سمپلر

ریختن ژل در کاور سونوگرافی واژینال آکاردئونی

تیغه تمیز کننده ناخن، محصول مکمل برس اسکراب

مسواک انگشتی

سرویکس کاپ

برس اسکراب

کیفیت سر کاتاتر آی یو آی

به داشتن این نشان افتخار میکنیم

واحد نگهداری و تعمیرات

نمای واحد استریل

سوراخ یک دهم میلیمتری سر سمپلر

شیار جدا کننده سر سوزن روی کلاهک سیفتی باکس

امکان کارکردن با یک دست با اسپکلوم بایوالو

در لوله آزمایش ساده

کاور سونوگرافی واژینال

هاب (اتصال) کاتاتر آی یو آی

یورین باتل

انبار 2

نشان بکر روی آمنیو هوک

شیلد

واحد آموزش

عینک

کلین روم 6

ست پاپ اسمیر

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل پیچی

کیفیت قسمت سر آمنیو هوک

در لوله آزمایش قارچی

همه اجزای کیت سیمن بلاستر

قرار دادن پروب سونوگرافی در کاور آکاردئونی

آزمایشگاه1

کیفیت برس های برس اسکراب

آزمایشگاه میکروبیولوژی

مسواک انگشتی

رنگ های شاد استول باتل کاهنده استرس بیماران

کلین روم 1

سر سمپلر

محل جمع آوری ترشحات در اسپکلوم بایوالو

مربع زبر شده برای نوشتن مشخصات روی یورین باتل

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل دلفین

کانال های توزیع هوای فیلتر شده در سالن های تو

قفل شدن آسان و ایمن درپوش سیفتی باکس

باز کردن کاغذ زیر دستکش نایلونی استریل

پیپر 3

اپلیکاتور قرص

خارج نمودن دستکش نایلونی استریل از بسته بندی

طراحی ارگونومیک و قوسی آمنیو هوک

اسپکلوم - مدل دلفین

کانالهای پارتیکل زدا برای تصفیه هوای کلین روم

سمپل کاپ

تیغ شانه دار بکر

آلودگی فقط سر پروب با کاور آکاردئونی بکر

میکرو تیوب

ست معاینه پیشگیری از سرطان

مربع زبر شده برای علامت گذاری روی میکرو تیوب

بیبی کاپ

خروجی چمبر استریل 1

سرویکس براش

کیفیت درپوش میکرو تیوب

گیره آویز سیفتی باکس

بستن آسان کلاهک سیفتی باکس

منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری