مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است
تور رایگان ظریف پلیمر

شفافیت بی نظیر پتری دیش

آزمایشگاه میکروبیولوژی

ریختن ژل در کاور سونوگرافی واژینال آکاردئونی

نشان بکر روی آمنیو هوک

در لوله آزمایش قارچی

کیفیت برس های برس اسکراب

نشان بکر روی اسپکوم

نشان بکر روی اوازم آزمایشگاهی

کلین روم 2

کاور سونوگرافی واژینال

مربع زبر شده برای نوشتن مشخصات روی یورین باتل

کیفیت درپوش میکروتیوب

کلین روم 5

طراحی ارگونومیک و قوسی آمنیو هوک

واحد آموزش

اسپکلوم - مدل دلفین

سرویکس براش

کانالهای پارتیکل زدا برای تصفیه هوای کلین روم

انبار 1

کیفیت سر کاتاتر آی یو آی

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

پیپر 4

سرویکس کاپ

گیره آویز سیفتی باکس

بستن آسان کلاهک سیفتی باکس

قفل شدن آسان و ایمن درپوش سیفتی باکس

خروجی چمبر استریل 1

سرویکال کاپ بکر

کانال های جمع آوری ذرات معلق را از فضای تولید

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

کشیدن کاور آکاردئونی روی پروب

اسپکلوم - مدل پیچی

اپلیکاتور قرص

مربع زبر شده برای علامت گذاری روی میکرو تیوب

سوراخ یک دهم میلیمتری سر سمپلر

کلین روم 6

همه اجزای کیت سیمن بلاستر

امکان کارکردن با یک دست با اسپکلوم بایوالو

هاب (اتصال) کاتاتر آی یو آی

کلین روم 1

کلین روم 3

کانال های توزیع هوای فیلتر شده در سالن های تو

کاتاتر آی یو آی

یورین باتل

لبه های مخصوص برای بلد کردن آسان پتری دیش

باز نمودن بسته بندی دستکش نایلونی استریل

بیبی کاپ

برس اسکراب

مسواک انگشتی

انبار 2

ست پاپ اسمیر

شیلد

به داشتن این نشان افتخار میکنیم

دستکش

آزمایشگاه1

کیفیت قسمت سر آمنیو هوک

آلودگی فقط سر پروب با کاور آکاردئونی بکر

بستن آسان و ایمن حفره سیفتی باکس

میکرو تیوب

کیفیت درپوش میکرو تیوب

عینک یکبار مصرف بکر

تیغه تمیز کننده ناخن، محصول مکمل برس اسکراب

کیفیت برس های سرویکس براش

رنگ های شاد استول باتل کاهنده استرس بیماران

سر سمپلر

نمای واحد استریل

اپلیکاتور آزمایشگاهی

عینک

نصب زیبای سیفتی باکس روی پایه سرم

محل جمع آوری ترشحات در اسپکلوم بایوالو

شیار جدا کننده سر سوزن روی کلاهک سیفتی باکس

تیغ شانه دار بکر

باز کردن کاغذ زیر دستکش نایلونی استریل

پیپر 3

کیفیت گیج (حجم نما) لوله آزمایش با در پوش پیچ

واحد نگهداری و تعمیرات

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل دلفین

برس اسکراب و تیغه تمیز کننده ناخن

واحد سیستم ها و روشها

قرار دادن پروب سونوگرافی در کاور آکاردئونی

مسواک انگشتی

نمایی از محصول اعزامی به واحد استریل

سر سمپلر

ست معاینه پیشگیری از سرطان

اپلیکاتور پماد

آزمایشگاه1

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل پیچی

خارج نمودن دستکش نایلونی استریل از بسته بندی

در لوله آزمایش ساده

سمپل کاپ

منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری