مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است
تور رایگان ظریف پلیمر

نشان بکر روی اسپکوم

واحد نگهداری و تعمیرات

طراحی ارگونومیک و قوسی آمنیو هوک

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

پیپر 4

سر سمپلر

اپلیکاتور آزمایشگاهی

آزمایشگاه1

واحد سیستم ها و روشها

برس اسکراب

کانال های جمع آوری ذرات معلق را از فضای تولید

کیفیت برس های سرویکس براش

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل دلفین

ست معاینه پیشگیری از سرطان

نصب زیبای سیفتی باکس روی پایه سرم

کیفیت درپوش میکرو تیوب

اپلیکاتور پماد

در لوله آزمایش ساده

آزمایشگاه میکروبیولوژی

آزمایشگاه1

بستن آسان و ایمن حفره سیفتی باکس

خارج نمودن دستکش نایلونی استریل از بسته بندی

شیار جدا کننده سر سوزن روی کلاهک سیفتی باکس

رنگ های شاد استول باتل کاهنده استرس بیماران

عینک

قفل شدن آسان و ایمن درپوش سیفتی باکس

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل پیچی

مسواک انگشتی

اسپکلوم - مدل پیچی

کیفیت گیج (حجم نما) لوله آزمایش با در پوش پیچ

انبار 2

کلین روم 3

برس اسکراب و تیغه تمیز کننده ناخن

یورین باتل

کلین روم 5

در لوله آزمایش قارچی

مسواک انگشتی

تیغه تمیز کننده ناخن، محصول مکمل برس اسکراب

باز نمودن بسته بندی دستکش نایلونی استریل

مربع زبر شده برای نوشتن مشخصات روی یورین باتل

کیفیت برس های برس اسکراب

انبار 1

ریختن ژل در کاور سونوگرافی واژینال آکاردئونی

قرار دادن پروب سونوگرافی در کاور آکاردئونی

سر سمپلر

بستن آسان کلاهک سیفتی باکس

کشیدن کاور آکاردئونی روی پروب

گیره آویز سیفتی باکس

تیغ شانه دار بکر

اپلیکاتور قرص

سرویکس کاپ

کیفیت سر کاتاتر آی یو آی

باز کردن کاغذ زیر دستکش نایلونی استریل

پیپر 3

کاور سونوگرافی واژینال

واحد آموزش

مربع زبر شده برای علامت گذاری روی میکرو تیوب

کانالهای پارتیکل زدا برای تصفیه هوای کلین روم

نمایی از محصول اعزامی به واحد استریل

شیلد

کانال های توزیع هوای فیلتر شده در سالن های تو

سرویکال کاپ بکر

نشان بکر روی آمنیو هوک

میکرو تیوب

کلین روم 1

لبه های مخصوص برای بلد کردن آسان پتری دیش

کلین روم 2

کلین روم 6

نشان بکر روی اوازم آزمایشگاهی

خروجی چمبر استریل 1

دستکش

سوراخ یک دهم میلیمتری سر سمپلر

همه اجزای کیت سیمن بلاستر

آلودگی فقط سر پروب با کاور آکاردئونی بکر

اسپکلوم - مدل دلفین

به داشتن این نشان افتخار میکنیم

محل جمع آوری ترشحات در اسپکلوم بایوالو

سمپل کاپ

کیفیت قسمت سر آمنیو هوک

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

کاتاتر آی یو آی

شفافیت بی نظیر پتری دیش

ست پاپ اسمیر

سرویکس براش

عینک یکبار مصرف بکر

امکان کارکردن با یک دست با اسپکلوم بایوالو

هاب (اتصال) کاتاتر آی یو آی

کیفیت درپوش میکروتیوب

نمای واحد استریل

بیبی کاپ

منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
سلامتی در خبر های مملکت
گروه های خبری