مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است
تور رایگان ظریف پلیمر

کانال های جمع آوری ذرات معلق را از فضای تولید

کلین روم 3

شیلد

آزمایشگاه1

باز کردن کاغذ زیر دستکش نایلونی استریل

پیپر 3

مربع زبر شده برای نوشتن مشخصات روی یورین باتل

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل دلفین

کیفیت برس های برس اسکراب

در لوله آزمایش قارچی

قفل شدن آسان و ایمن درپوش سیفتی باکس

نشان بکر روی اوازم آزمایشگاهی

مسواک انگشتی

عینک یکبار مصرف بکر

تیغه تمیز کننده ناخن، محصول مکمل برس اسکراب

بستن آسان و ایمن حفره سیفتی باکس

همه اجزای کیت سیمن بلاستر

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

پیپر 4

تیغ شانه دار بکر

نشان بکر روی اسپکوم

کانالهای پارتیکل زدا برای تصفیه هوای کلین روم

لبه های مخصوص برای بلد کردن آسان پتری دیش

کانال های توزیع هوای فیلتر شده در سالن های تو

سرویکال کاپ بکر

دستکش

در لوله آزمایش ساده

کیفیت سر کاتاتر آی یو آی

سرویکس کاپ

یورین باتل

نمایی از محصول اعزامی به واحد استریل

ست پاپ اسمیر

هاب (اتصال) کاتاتر آی یو آی

ست معاینه پیشگیری از سرطان

کیفیت درپوش میکرو تیوب

نشان بکر روی آمنیو هوک

سرویکس براش

خروجی چمبر استریل 1

بیبی کاپ

گیره آویز سیفتی باکس

سر سمپلر

واحد نگهداری و تعمیرات

اپلیکاتور پماد

اپلیکاتور قرص

امکان کارکردن با یک دست با اسپکلوم بایوالو

آزمایشگاه میکروبیولوژی

کلین روم 2

شفافیت بی نظیر پتری دیش

ریختن ژل در کاور سونوگرافی واژینال آکاردئونی

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

بستن آسان کلاهک سیفتی باکس

باز نمودن بسته بندی دستکش نایلونی استریل

اسپکلوم - مدل دلفین

سمپل کاپ

اسپکلوم - مدل پیچی

برس اسکراب

شیار جدا کننده سر سوزن روی کلاهک سیفتی باکس

نمای واحد استریل

رنگ های شاد استول باتل کاهنده استرس بیماران

کیفیت درپوش میکروتیوب

کاور سونوگرافی واژینال

انبار 1

کشیدن کاور آکاردئونی روی پروب

نصب زیبای سیفتی باکس روی پایه سرم

واحد آموزش

کیفیت برس های سرویکس براش

کیفیت گیج (حجم نما) لوله آزمایش با در پوش پیچ

مربع زبر شده برای علامت گذاری روی میکرو تیوب

قرار دادن پروب سونوگرافی در کاور آکاردئونی

مسواک انگشتی

به داشتن این نشان افتخار میکنیم

سر سمپلر

واحد سیستم ها و روشها

طراحی ارگونومیک و قوسی آمنیو هوک

آزمایشگاه1

خارج نمودن دستکش نایلونی استریل از بسته بندی

کلین روم 5

کیفیت قسمت سر آمنیو هوک

کلین روم 6

انبار 2

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل پیچی

کلین روم 1

عینک

میکرو تیوب

سوراخ یک دهم میلیمتری سر سمپلر

آلودگی فقط سر پروب با کاور آکاردئونی بکر

برس اسکراب و تیغه تمیز کننده ناخن

کاتاتر آی یو آی

اپلیکاتور آزمایشگاهی

محل جمع آوری ترشحات در اسپکلوم بایوالو

منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری