مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است
تور رایگان ظریف پلیمر

بستن آسان و ایمن حفره سیفتی باکس

کیفیت برس های برس اسکراب

باز کردن کاغذ زیر دستکش نایلونی استریل

پیپر 3

کیفیت قسمت سر آمنیو هوک

شیلد

آزمایشگاه1

کیفیت درپوش میکرو تیوب

خارج نمودن دستکش نایلونی استریل از بسته بندی

یورین باتل

تیغ شانه دار بکر

کانال های جمع آوری ذرات معلق را از فضای تولید

کشیدن کاور آکاردئونی روی پروب

دستکش

واحد نگهداری و تعمیرات

بستن آسان کلاهک سیفتی باکس

اپلیکاتور پماد

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل پیچی

اسپکلوم - مدل دلفین

محل جمع آوری ترشحات در اسپکلوم بایوالو

طراحی ارگونومیک و قوسی آمنیو هوک

مسواک انگشتی

نمای واحد استریل

انبار 1

سمپل کاپ

کلین روم 5

امکان کارکردن با یک دست با اسپکلوم بایوالو

مربع زبر شده برای علامت گذاری روی میکرو تیوب

نشان بکر روی آمنیو هوک

مسواک انگشتی

کلین روم 6

قرار دادن پروب سونوگرافی در کاور آکاردئونی

همه اجزای کیت سیمن بلاستر

عینک

کاتاتر آی یو آی

ست پاپ اسمیر

بیبی کاپ

ریختن ژل در کاور سونوگرافی واژینال آکاردئونی

کیفیت درپوش میکروتیوب

شفافیت بی نظیر پتری دیش

هاب (اتصال) کاتاتر آی یو آی

شیار جدا کننده سر سوزن روی کلاهک سیفتی باکس

لبه های مخصوص برای بلد کردن آسان پتری دیش

نشان بکر روی اوازم آزمایشگاهی

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

پیپر 4

کیفیت برس های سرویکس براش

خروجی چمبر استریل 1

برس اسکراب

نشان بکر روی اسپکوم

آزمایشگاه1

نصب زیبای سیفتی باکس روی پایه سرم

انبار 2

به داشتن این نشان افتخار میکنیم

آلودگی فقط سر پروب با کاور آکاردئونی بکر

ست معاینه پیشگیری از سرطان

باز نمودن بسته بندی دستکش نایلونی استریل

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

کاور سونوگرافی واژینال

واحد سیستم ها و روشها

در لوله آزمایش قارچی

سرویکس کاپ

کلین روم 2

سرویکال کاپ بکر

عینک یکبار مصرف بکر

کانالهای پارتیکل زدا برای تصفیه هوای کلین روم

کلین روم 3

رنگ های شاد استول باتل کاهنده استرس بیماران

اپلیکاتور آزمایشگاهی

آزمایشگاه میکروبیولوژی

سرویکس براش

نمایی از محصول اعزامی به واحد استریل

سر سمپلر

کلین روم 1

در لوله آزمایش ساده

کیفیت گیج (حجم نما) لوله آزمایش با در پوش پیچ

اسپکلوم - مدل پیچی

سوراخ یک دهم میلیمتری سر سمپلر

قفل شدن آسان و ایمن درپوش سیفتی باکس

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل دلفین

میکرو تیوب

واحد آموزش

سر سمپلر

اپلیکاتور قرص

تیغه تمیز کننده ناخن، محصول مکمل برس اسکراب

گیره آویز سیفتی باکس

کانال های توزیع هوای فیلتر شده در سالن های تو

مربع زبر شده برای نوشتن مشخصات روی یورین باتل

کیفیت سر کاتاتر آی یو آی

برس اسکراب و تیغه تمیز کننده ناخن

منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری