مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است
تور رایگان ظریف پلیمر

سوراخ یک دهم میلیمتری سر سمپلر

آزمایشگاه1

برس اسکراب

سر سمپلر

امکان کارکردن با یک دست با اسپکلوم بایوالو

مسواک انگشتی

باز کردن کاغذ زیر دستکش نایلونی استریل

پیپر 3

کیفیت گیج (حجم نما) لوله آزمایش با در پوش پیچ

ست پاپ اسمیر

اپلیکاتور قرص

خروجی چمبر استریل 1

کیفیت درپوش میکرو تیوب

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

پیپر 4

واحد سیستم ها و روشها

آلودگی فقط سر پروب با کاور آکاردئونی بکر

کانالهای پارتیکل زدا برای تصفیه هوای کلین روم

ست معاینه پیشگیری از سرطان

واحد آموزش

کانال های جمع آوری ذرات معلق را از فضای تولید

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل پیچی

سر سمپلر

نشان بکر روی اسپکوم

قفل شدن آسان و ایمن درپوش سیفتی باکس

شیلد

بستن آسان کلاهک سیفتی باکس

مسواک انگشتی

سرویکال کاپ بکر

سرویکس براش

در لوله آزمایش ساده

کلین روم 5

مربع زبر شده برای نوشتن مشخصات روی یورین باتل

شیار جدا کننده سر سوزن روی کلاهک سیفتی باکس

شفافیت بی نظیر پتری دیش

بیبی کاپ

بستن آسان و ایمن حفره سیفتی باکس

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل دلفین

ریختن ژل در کاور سونوگرافی واژینال آکاردئونی

کلین روم 2

قرار دادن پروب سونوگرافی در کاور آکاردئونی

آزمایشگاه میکروبیولوژی

کیفیت درپوش میکروتیوب

هاب (اتصال) کاتاتر آی یو آی

واحد نگهداری و تعمیرات

تیغه تمیز کننده ناخن، محصول مکمل برس اسکراب

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

انبار 2

به داشتن این نشان افتخار میکنیم

کشیدن کاور آکاردئونی روی پروب

طراحی ارگونومیک و قوسی آمنیو هوک

نمایی از محصول اعزامی به واحد استریل

گیره آویز سیفتی باکس

اسپکلوم - مدل دلفین

کیفیت برس های برس اسکراب

کیفیت قسمت سر آمنیو هوک

اپلیکاتور پماد

کاور سونوگرافی واژینال

تیغ شانه دار بکر

رنگ های شاد استول باتل کاهنده استرس بیماران

کیفیت برس های سرویکس براش

اپلیکاتور آزمایشگاهی

کاتاتر آی یو آی

انبار 1

عینک یکبار مصرف بکر

دستکش

کیفیت سر کاتاتر آی یو آی

میکرو تیوب

نصب زیبای سیفتی باکس روی پایه سرم

کلین روم 3

عینک

نمای واحد استریل

کانال های توزیع هوای فیلتر شده در سالن های تو

لبه های مخصوص برای بلد کردن آسان پتری دیش

باز نمودن بسته بندی دستکش نایلونی استریل

برس اسکراب و تیغه تمیز کننده ناخن

آزمایشگاه1

سمپل کاپ

همه اجزای کیت سیمن بلاستر

نشان بکر روی آمنیو هوک

محل جمع آوری ترشحات در اسپکلوم بایوالو

اسپکلوم - مدل پیچی

کلین روم 1

کلین روم 6

خارج نمودن دستکش نایلونی استریل از بسته بندی

یورین باتل

در لوله آزمایش قارچی

سرویکس کاپ

مربع زبر شده برای علامت گذاری روی میکرو تیوب

نشان بکر روی اوازم آزمایشگاهی

منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری