مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است
تور رایگان ظریف پلیمر

نشان بکر روی اسپکوم

به داشتن این نشان افتخار میکنیم

نمایی از محصول اعزامی به واحد استریل

امکان کارکردن با یک دست با اسپکلوم بایوالو

بستن آسان کلاهک سیفتی باکس

آزمایشگاه1

دستکش

کلین روم 6

نصب زیبای سیفتی باکس روی پایه سرم

کیفیت قسمت سر آمنیو هوک

کیفیت سر کاتاتر آی یو آی

همه اجزای کیت سیمن بلاستر

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل پیچی

بیبی کاپ

باز نمودن بسته بندی دستکش نایلونی استریل

شفافیت بی نظیر پتری دیش

واحد آموزش

شیار جدا کننده سر سوزن روی کلاهک سیفتی باکس

تیغ شانه دار بکر

آزمایشگاه1

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

پیپر 4

کاتاتر آی یو آی

نشان بکر روی اوازم آزمایشگاهی

سرویکس کاپ

کانالهای پارتیکل زدا برای تصفیه هوای کلین روم

انبار 2

محل جمع آوری ترشحات در اسپکلوم بایوالو

رنگ های شاد استول باتل کاهنده استرس بیماران

کیفیت گیج (حجم نما) لوله آزمایش با در پوش پیچ

سر سمپلر

سمپل کاپ

آلودگی فقط سر پروب با کاور آکاردئونی بکر

کانال های توزیع هوای فیلتر شده در سالن های تو

سرویکس براش

اپلیکاتور آزمایشگاهی

نشان بکر روی آمنیو هوک

نمای واحد استریل

کلین روم 2

ست معاینه پیشگیری از سرطان

قرار دادن پروب سونوگرافی در کاور آکاردئونی

اپلیکاتور قرص

ریختن ژل در کاور سونوگرافی واژینال آکاردئونی

کاور سونوگرافی واژینال

تیغه تمیز کننده ناخن، محصول مکمل برس اسکراب

کیفیت درپوش میکروتیوب

باز کردن کاغذ زیر دستکش نایلونی استریل

پیپر 3

لبه های مخصوص برای بلد کردن آسان پتری دیش

بستن آسان و ایمن حفره سیفتی باکس

اسپکلوم - مدل دلفین

کیفیت برس های برس اسکراب

کلین روم 3

کانال های جمع آوری ذرات معلق را از فضای تولید

کیفیت درپوش میکرو تیوب

خارج نمودن دستکش نایلونی استریل از بسته بندی

آزمایشگاه میکروبیولوژی

سرویکال کاپ بکر

مسواک انگشتی

برس اسکراب

یورین باتل

عینک یکبار مصرف بکر

میکرو تیوب

در لوله آزمایش قارچی

کیفیت برس های سرویکس براش

برس اسکراب و تیغه تمیز کننده ناخن

واحد سیستم ها و روشها

کلین روم 1

هاب (اتصال) کاتاتر آی یو آی

کلین روم 5

سوراخ یک دهم میلیمتری سر سمپلر

سر سمپلر

انبار 1

مربع زبر شده برای علامت گذاری روی میکرو تیوب

کشیدن کاور آکاردئونی روی پروب

گیره آویز سیفتی باکس

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل دلفین

در لوله آزمایش ساده

شیلد

مربع زبر شده برای نوشتن مشخصات روی یورین باتل

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

طراحی ارگونومیک و قوسی آمنیو هوک

ست پاپ اسمیر

اپلیکاتور پماد

واحد نگهداری و تعمیرات

اسپکلوم - مدل پیچی

خروجی چمبر استریل 1

عینک

قفل شدن آسان و ایمن درپوش سیفتی باکس

مسواک انگشتی

منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری