مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است
تور رایگان ظریف پلیمر

نمای واحد استریل

کاتاتر آی یو آی

شفافیت بی نظیر پتری دیش

مسواک انگشتی

انبار 1

اسپکلوم - مدل پیچی

کلین روم 6

کیفیت برس های برس اسکراب

لبه های مخصوص برای بلد کردن آسان پتری دیش

اپلیکاتور آزمایشگاهی

باز کردن کاغذ زیر دستکش نایلونی استریل

پیپر 3

اسپکلوم - مدل دلفین

واحد آموزش

برس اسکراب

سر سمپلر

نشان بکر روی آمنیو هوک

بیبی کاپ

ست معاینه پیشگیری از سرطان

ریختن ژل در کاور سونوگرافی واژینال آکاردئونی

بستن آسان کلاهک سیفتی باکس

کلین روم 2

واحد سیستم ها و روشها

خارج نمودن دستکش نایلونی استریل از بسته بندی

اپلیکاتور قرص

خروجی چمبر استریل 1

تیغ شانه دار بکر

آزمایشگاه میکروبیولوژی

آلودگی فقط سر پروب با کاور آکاردئونی بکر

ست پاپ اسمیر

عینک یکبار مصرف بکر

سمپل کاپ

به داشتن این نشان افتخار میکنیم

کلین روم 1

نصب زیبای سیفتی باکس روی پایه سرم

نمایی از محصول اعزامی به واحد استریل

کیفیت گیج (حجم نما) لوله آزمایش با در پوش پیچ

بستن آسان و ایمن حفره سیفتی باکس

امکان کارکردن با یک دست با اسپکلوم بایوالو

کیفیت قسمت سر آمنیو هوک

کلین روم 5

نشان بکر روی اوازم آزمایشگاهی

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل پیچی

هاب (اتصال) کاتاتر آی یو آی

برس اسکراب و تیغه تمیز کننده ناخن

در لوله آزمایش ساده

شیلد

دستکش

کانال های توزیع هوای فیلتر شده در سالن های تو

کشیدن کاور آکاردئونی روی پروب

باز نمودن بسته بندی دستکش نایلونی استریل

سر سمپلر

تیغه تمیز کننده ناخن، محصول مکمل برس اسکراب

کانال های جمع آوری ذرات معلق را از فضای تولید

در لوله آزمایش قارچی

سرویکس براش

کلین روم 3

سوراخ یک دهم میلیمتری سر سمپلر

طراحی ارگونومیک و قوسی آمنیو هوک

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

واحد نگهداری و تعمیرات

کیفیت برس های سرویکس براش

انبار 2

یورین باتل

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

پیپر 4

کیفیت درپوش میکرو تیوب

عینک

مسواک انگشتی

اپلیکاتور پماد

کاور سونوگرافی واژینال

نشان بکر روی اسپکوم

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل دلفین

آزمایشگاه1

کیفیت سر کاتاتر آی یو آی

آزمایشگاه1

میکرو تیوب

کانالهای پارتیکل زدا برای تصفیه هوای کلین روم

گیره آویز سیفتی باکس

کیفیت درپوش میکروتیوب

شیار جدا کننده سر سوزن روی کلاهک سیفتی باکس

سرویکس کاپ

قفل شدن آسان و ایمن درپوش سیفتی باکس

رنگ های شاد استول باتل کاهنده استرس بیماران

مربع زبر شده برای علامت گذاری روی میکرو تیوب

محل جمع آوری ترشحات در اسپکلوم بایوالو

سرویکال کاپ بکر

قرار دادن پروب سونوگرافی در کاور آکاردئونی

همه اجزای کیت سیمن بلاستر

مربع زبر شده برای نوشتن مشخصات روی یورین باتل

منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری