مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است
تور رایگان ظریف پلیمر

سوراخ یک دهم میلیمتری سر سمپلر

کلین روم 2

آزمایشگاه1

اپلیکاتور قرص

بیبی کاپ

واحد نگهداری و تعمیرات

کیفیت گیج (حجم نما) لوله آزمایش با در پوش پیچ

آزمایشگاه1

هاب (اتصال) کاتاتر آی یو آی

کیفیت درپوش میکرو تیوب

خارج نمودن دستکش نایلونی استریل از بسته بندی

لبه های مخصوص برای بلد کردن آسان پتری دیش

مسواک انگشتی

کلین روم 6

مسواک انگشتی

عینک

ست معاینه پیشگیری از سرطان

مربع زبر شده برای علامت گذاری روی میکرو تیوب

واحد آموزش

عینک یکبار مصرف بکر

کانال های جمع آوری ذرات معلق را از فضای تولید

تیغه تمیز کننده ناخن، محصول مکمل برس اسکراب

رنگ های شاد استول باتل کاهنده استرس بیماران

کیفیت سر کاتاتر آی یو آی

تیغ شانه دار بکر

نشان بکر روی آمنیو هوک

دستکش

نشان بکر روی اسپکوم

امکان کارکردن با یک دست با اسپکلوم بایوالو

بستن آسان و ایمن حفره سیفتی باکس

کاور سونوگرافی واژینال

آلودگی فقط سر پروب با کاور آکاردئونی بکر

کیفیت برس های سرویکس براش

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل پیچی

اپلیکاتور آزمایشگاهی

کلین روم 3

کیفیت درپوش میکروتیوب

کانال های توزیع هوای فیلتر شده در سالن های تو

انبار 1

سرویکال کاپ بکر

گیره آویز سیفتی باکس

واحد سیستم ها و روشها

کشیدن کاور آکاردئونی روی پروب

اسپکلوم - مدل پیچی

شیلد

انبار 2

ست پاپ اسمیر

شیار جدا کننده سر سوزن روی کلاهک سیفتی باکس

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل دلفین

سرویکس کاپ

شفافیت بی نظیر پتری دیش

یورین باتل

سر سمپلر

کاتاتر آی یو آی

نشان بکر روی اوازم آزمایشگاهی

کیفیت قسمت سر آمنیو هوک

کیفیت برس های برس اسکراب

اسپکلوم - مدل دلفین

خروجی چمبر استریل 1

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

کلین روم 5

در لوله آزمایش ساده

برس اسکراب و تیغه تمیز کننده ناخن

برس اسکراب

سرویکس براش

نمایی از محصول اعزامی به واحد استریل

باز نمودن بسته بندی دستکش نایلونی استریل

کانالهای پارتیکل زدا برای تصفیه هوای کلین روم

سر سمپلر

ریختن ژل در کاور سونوگرافی واژینال آکاردئونی

اپلیکاتور پماد

قرار دادن پروب سونوگرافی در کاور آکاردئونی

کلین روم 1

بستن آسان کلاهک سیفتی باکس

همه اجزای کیت سیمن بلاستر

نصب زیبای سیفتی باکس روی پایه سرم

نمای واحد استریل

میکرو تیوب

طراحی ارگونومیک و قوسی آمنیو هوک

محل جمع آوری ترشحات در اسپکلوم بایوالو

قفل شدن آسان و ایمن درپوش سیفتی باکس

در لوله آزمایش قارچی

سمپل کاپ

باز کردن کاغذ زیر دستکش نایلونی استریل

پیپر 3

آزمایشگاه میکروبیولوژی

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

پیپر 4

مربع زبر شده برای نوشتن مشخصات روی یورین باتل

به داشتن این نشان افتخار میکنیم

منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری