مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است
تور رایگان ظریف پلیمر

کلین روم 6

نشان بکر روی آمنیو هوک

لبه های مخصوص برای بلد کردن آسان پتری دیش

شفافیت بی نظیر پتری دیش

مسواک انگشتی

کیفیت گیج (حجم نما) لوله آزمایش با در پوش پیچ

مسواک انگشتی

سر سمپلر

سرویکال کاپ بکر

کلین روم 2

کلین روم 1

محل جمع آوری ترشحات در اسپکلوم بایوالو

اسپکلوم - مدل دلفین

کیفیت درپوش میکروتیوب

کلین روم 5

کیفیت سر کاتاتر آی یو آی

کانالهای پارتیکل زدا برای تصفیه هوای کلین روم

اپلیکاتور قرص

قرار دادن پروب سونوگرافی در کاور آکاردئونی

کانال های توزیع هوای فیلتر شده در سالن های تو

ست معاینه پیشگیری از سرطان

نشان بکر روی اسپکوم

یورین باتل

میکرو تیوب

کاتاتر آی یو آی

هاب (اتصال) کاتاتر آی یو آی

باز کردن کاغذ زیر دستکش نایلونی استریل

پیپر 3

واحد سیستم ها و روشها

کلین روم 3

سرویکس براش

سوراخ یک دهم میلیمتری سر سمپلر

نصب زیبای سیفتی باکس روی پایه سرم

کانال های جمع آوری ذرات معلق را از فضای تولید

اسپکلوم - مدل پیچی

تیغه تمیز کننده ناخن، محصول مکمل برس اسکراب

کشیدن کاور آکاردئونی روی پروب

مربع زبر شده برای نوشتن مشخصات روی یورین باتل

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

به داشتن این نشان افتخار میکنیم

نمای واحد استریل

رنگ های شاد استول باتل کاهنده استرس بیماران

نمایی از محصول اعزامی به واحد استریل

گیره آویز سیفتی باکس

مربع زبر شده برای علامت گذاری روی میکرو تیوب

خروجی چمبر استریل 1

همه اجزای کیت سیمن بلاستر

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل پیچی

آزمایشگاه1

عینک یکبار مصرف بکر

کیفیت برس های سرویکس براش

ست پاپ اسمیر

بستن آسان و ایمن حفره سیفتی باکس

برس اسکراب و تیغه تمیز کننده ناخن

کیفیت برس های برس اسکراب

سمپل کاپ

قفل شدن آسان و ایمن درپوش سیفتی باکس

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

پیپر 4

آزمایشگاه میکروبیولوژی

طراحی ارگونومیک و قوسی آمنیو هوک

واحد نگهداری و تعمیرات

انبار 1

در لوله آزمایش ساده

آلودگی فقط سر پروب با کاور آکاردئونی بکر

آزمایشگاه1

اپلیکاتور پماد

تیغ شانه دار بکر

کاور سونوگرافی واژینال

خارج نمودن دستکش نایلونی استریل از بسته بندی

سر سمپلر

در لوله آزمایش قارچی

نشان بکر روی اوازم آزمایشگاهی

اپلیکاتور آزمایشگاهی

برس اسکراب

دستکش

انبار 2

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل دلفین

بستن آسان کلاهک سیفتی باکس

باز نمودن بسته بندی دستکش نایلونی استریل

کیفیت درپوش میکرو تیوب

کیفیت قسمت سر آمنیو هوک

ریختن ژل در کاور سونوگرافی واژینال آکاردئونی

شیلد

سرویکس کاپ

واحد آموزش

عینک

بیبی کاپ

شیار جدا کننده سر سوزن روی کلاهک سیفتی باکس

امکان کارکردن با یک دست با اسپکلوم بایوالو

منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری