مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است
تور رایگان ظریف پلیمر

کیفیت برس های برس اسکراب

امکان کارکردن با یک دست با اسپکلوم بایوالو

سرویکس براش

تیغه تمیز کننده ناخن، محصول مکمل برس اسکراب

محل جمع آوری ترشحات در اسپکلوم بایوالو

اسپکلوم - مدل دلفین

اسپکلوم - مدل پیچی

به داشتن این نشان افتخار میکنیم

همه اجزای کیت سیمن بلاستر

تیغ شانه دار بکر

کلین روم 1

سوراخ یک دهم میلیمتری سر سمپلر

آزمایشگاه1

واحد آموزش

ست پاپ اسمیر

در لوله آزمایش ساده

ست معاینه پیشگیری از سرطان

برس اسکراب

مربع زبر شده برای علامت گذاری روی میکرو تیوب

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل پیچی

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل دلفین

اپلیکاتور پماد

کاتاتر آی یو آی

سمپل کاپ

کانالهای پارتیکل زدا برای تصفیه هوای کلین روم

کیفیت گیج (حجم نما) لوله آزمایش با در پوش پیچ

نشان بکر روی اوازم آزمایشگاهی

کاور سونوگرافی واژینال

طراحی ارگونومیک و قوسی آمنیو هوک

آزمایشگاه1

قفل شدن آسان و ایمن درپوش سیفتی باکس

شیلد

کانال های جمع آوری ذرات معلق را از فضای تولید

نمای واحد استریل

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

یورین باتل

نمایی از محصول اعزامی به واحد استریل

نصب زیبای سیفتی باکس روی پایه سرم

دستکش

واحد نگهداری و تعمیرات

عینک

مربع زبر شده برای نوشتن مشخصات روی یورین باتل

انبار 2

انبار 1

شیار جدا کننده سر سوزن روی کلاهک سیفتی باکس

کیفیت درپوش میکروتیوب

کلین روم 2

رنگ های شاد استول باتل کاهنده استرس بیماران

در لوله آزمایش قارچی

بیبی کاپ

کیفیت درپوش میکرو تیوب

میکرو تیوب

کشیدن کاور آکاردئونی روی پروب

مسواک انگشتی

برس اسکراب و تیغه تمیز کننده ناخن

کیفیت قسمت سر آمنیو هوک

مسواک انگشتی

عینک یکبار مصرف بکر

کلین روم 3

لبه های مخصوص برای بلد کردن آسان پتری دیش

کیفیت برس های سرویکس براش

خارج نمودن دستکش نایلونی استریل از بسته بندی

شفافیت بی نظیر پتری دیش

بستن آسان کلاهک سیفتی باکس

کلین روم 6

کلین روم 5

سر سمپلر

سر سمپلر

سرویکال کاپ بکر

اپلیکاتور قرص

هاب (اتصال) کاتاتر آی یو آی

قرار دادن پروب سونوگرافی در کاور آکاردئونی

نشان بکر روی اسپکوم

بستن آسان و ایمن حفره سیفتی باکس

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

پیپر 4

خروجی چمبر استریل 1

باز کردن کاغذ زیر دستکش نایلونی استریل

پیپر 3

اپلیکاتور آزمایشگاهی

نشان بکر روی آمنیو هوک

آزمایشگاه میکروبیولوژی

سرویکس کاپ

کانال های توزیع هوای فیلتر شده در سالن های تو

باز نمودن بسته بندی دستکش نایلونی استریل

ریختن ژل در کاور سونوگرافی واژینال آکاردئونی

کیفیت سر کاتاتر آی یو آی

واحد سیستم ها و روشها

آلودگی فقط سر پروب با کاور آکاردئونی بکر

گیره آویز سیفتی باکس

منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری