مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است
تور رایگان ظریف پلیمر

آلودگی فقط سر پروب با کاور آکاردئونی بکر

بستن آسان کلاهک سیفتی باکس

کلین روم 1

کاور سونوگرافی واژینال

کیفیت درپوش میکروتیوب

همه اجزای کیت سیمن بلاستر

کلین روم 5

در لوله آزمایش قارچی

شیار جدا کننده سر سوزن روی کلاهک سیفتی باکس

کلین روم 2

انبار 1

واحد سیستم ها و روشها

اپلیکاتور پماد

باز کردن کاغذ زیر دستکش نایلونی استریل

پیپر 3

مسواک انگشتی

نمایی از محصول اعزامی به واحد استریل

کلین روم 3

برس اسکراب

ست پاپ اسمیر

کانال های توزیع هوای فیلتر شده در سالن های تو

کیفیت برس های برس اسکراب

ست معاینه پیشگیری از سرطان

قفل شدن آسان و ایمن درپوش سیفتی باکس

طراحی ارگونومیک و قوسی آمنیو هوک

نصب زیبای سیفتی باکس روی پایه سرم

به داشتن این نشان افتخار میکنیم

لبه های مخصوص برای بلد کردن آسان پتری دیش

اپلیکاتور قرص

هاب (اتصال) کاتاتر آی یو آی

در لوله آزمایش ساده

کیفیت سر کاتاتر آی یو آی

نمای واحد استریل

سر سمپلر

کیفیت درپوش میکرو تیوب

اسپکلوم - مدل پیچی

یورین باتل

ریختن ژل در کاور سونوگرافی واژینال آکاردئونی

عینک یکبار مصرف بکر

نشان بکر روی اوازم آزمایشگاهی

دستکش

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل پیچی

آزمایشگاه1

کاتاتر آی یو آی

باز نمودن بسته بندی دستکش نایلونی استریل

شیلد

نشان بکر روی آمنیو هوک

مسواک انگشتی

سوراخ یک دهم میلیمتری سر سمپلر

سمپل کاپ

قرار دادن پروب سونوگرافی در کاور آکاردئونی

انبار 2

گیره آویز سیفتی باکس

امکان کارکردن با یک دست با اسپکلوم بایوالو

نشان بکر روی اسپکوم

کلین روم 6

رنگ های شاد استول باتل کاهنده استرس بیماران

کانال های جمع آوری ذرات معلق را از فضای تولید

مربع زبر شده برای علامت گذاری روی میکرو تیوب

خارج نمودن دستکش نایلونی استریل از بسته بندی

کانالهای پارتیکل زدا برای تصفیه هوای کلین روم

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل دلفین

سرویکس براش

کیفیت قسمت سر آمنیو هوک

آزمایشگاه میکروبیولوژی

بیبی کاپ

اسپکلوم - مدل دلفین

مربع زبر شده برای نوشتن مشخصات روی یورین باتل

سرویکال کاپ بکر

میکرو تیوب

سرویکس کاپ

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

کشیدن کاور آکاردئونی روی پروب

برس اسکراب و تیغه تمیز کننده ناخن

تیغ شانه دار بکر

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

پیپر 4

محل جمع آوری ترشحات در اسپکلوم بایوالو

واحد نگهداری و تعمیرات

واحد آموزش

خروجی چمبر استریل 1

عینک

سر سمپلر

اپلیکاتور آزمایشگاهی

تیغه تمیز کننده ناخن، محصول مکمل برس اسکراب

آزمایشگاه1

کیفیت برس های سرویکس براش

بستن آسان و ایمن حفره سیفتی باکس

کیفیت گیج (حجم نما) لوله آزمایش با در پوش پیچ

شفافیت بی نظیر پتری دیش

منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری