مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است
تور رایگان ظریف پلیمر

کیفیت قسمت سر آمنیو هوک

مربع زبر شده برای نوشتن مشخصات روی یورین باتل

برس اسکراب

تیغه تمیز کننده ناخن، محصول مکمل برس اسکراب

خارج نمودن دستکش نایلونی استریل از بسته بندی

طراحی ارگونومیک و قوسی آمنیو هوک

باز نمودن بسته بندی دستکش نایلونی استریل

کیفیت برس های برس اسکراب

کانال های توزیع هوای فیلتر شده در سالن های تو

همه اجزای کیت سیمن بلاستر

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

کاور سونوگرافی واژینال

قفل شدن آسان و ایمن درپوش سیفتی باکس

دستکش

انبار 2

کلین روم 6

کلین روم 1

گیره آویز سیفتی باکس

رنگ های شاد استول باتل کاهنده استرس بیماران

در لوله آزمایش قارچی

خروجی چمبر استریل 1

نشان بکر روی اسپکوم

سوراخ یک دهم میلیمتری سر سمپلر

نشان بکر روی آمنیو هوک

کلین روم 2

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل پیچی

سمپل کاپ

آلودگی فقط سر پروب با کاور آکاردئونی بکر

انبار 1

اپلیکاتور آزمایشگاهی

مربع زبر شده برای علامت گذاری روی میکرو تیوب

کیفیت درپوش میکرو تیوب

کلین روم 5

شیلد

واحد آموزش

سرویکس براش

سرویکس کاپ

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

پیپر 4

امکان کارکردن با یک دست با اسپکلوم بایوالو

مسواک انگشتی

میکرو تیوب

کانال های جمع آوری ذرات معلق را از فضای تولید

نصب زیبای سیفتی باکس روی پایه سرم

ست معاینه پیشگیری از سرطان

اسپکلوم - مدل دلفین

شیار جدا کننده سر سوزن روی کلاهک سیفتی باکس

نمای واحد استریل

اسپکلوم - مدل پیچی

ست پاپ اسمیر

اپلیکاتور پماد

عینک

واحد نگهداری و تعمیرات

سرویکال کاپ بکر

لبه های مخصوص برای بلد کردن آسان پتری دیش

عینک یکبار مصرف بکر

کلین روم 3

آزمایشگاه1

کشیدن کاور آکاردئونی روی پروب

کیفیت سر کاتاتر آی یو آی

کیفیت برس های سرویکس براش

کانالهای پارتیکل زدا برای تصفیه هوای کلین روم

قرار دادن پروب سونوگرافی در کاور آکاردئونی

سر سمپلر

واحد سیستم ها و روشها

در لوله آزمایش ساده

آزمایشگاه میکروبیولوژی

سر سمپلر

کاتاتر آی یو آی

محل جمع آوری ترشحات در اسپکلوم بایوالو

ریختن ژل در کاور سونوگرافی واژینال آکاردئونی

برس اسکراب و تیغه تمیز کننده ناخن

آزمایشگاه1

یورین باتل

نمایی از محصول اعزامی به واحد استریل

کیفیت درپوش میکروتیوب

اپلیکاتور قرص

نشان بکر روی اوازم آزمایشگاهی

به داشتن این نشان افتخار میکنیم

بیبی کاپ

مسواک انگشتی

هاب (اتصال) کاتاتر آی یو آی

شفافیت بی نظیر پتری دیش

تیغ شانه دار بکر

باز کردن کاغذ زیر دستکش نایلونی استریل

پیپر 3

کیفیت گیج (حجم نما) لوله آزمایش با در پوش پیچ

بستن آسان و ایمن حفره سیفتی باکس

بستن آسان کلاهک سیفتی باکس

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل دلفین

منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
سلامتی در خبر های مملکت
گروه های خبری