مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است
تور رایگان ظریف پلیمر

هاب (اتصال) کاتاتر آی یو آی

نمای واحد استریل

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل پیچی

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

کلین روم 3

نشان بکر روی اوازم آزمایشگاهی

آلودگی فقط سر پروب با کاور آکاردئونی بکر

در لوله آزمایش قارچی

دستکش

سرویکس کاپ

تیغه تمیز کننده ناخن، محصول مکمل برس اسکراب

خروجی چمبر استریل 1

قرار دادن پروب سونوگرافی در کاور آکاردئونی

عینک

خارج نمودن دستکش نایلونی استریل از بسته بندی

کانالهای پارتیکل زدا برای تصفیه هوای کلین روم

کلین روم 5

کیفیت درپوش میکروتیوب

مربع زبر شده برای علامت گذاری روی میکرو تیوب

ریختن ژل در کاور سونوگرافی واژینال آکاردئونی

در لوله آزمایش ساده

یورین باتل

انبار 2

آزمایشگاه میکروبیولوژی

ست معاینه پیشگیری از سرطان

نصب زیبای سیفتی باکس روی پایه سرم

نشان بکر روی آمنیو هوک

کیفیت سر کاتاتر آی یو آی

کیفیت درپوش میکرو تیوب

اپلیکاتور قرص

برس اسکراب و تیغه تمیز کننده ناخن

کیفیت گیج (حجم نما) لوله آزمایش با در پوش پیچ

واحد نگهداری و تعمیرات

لبه های مخصوص برای بلد کردن آسان پتری دیش

آزمایشگاه1

گیره آویز سیفتی باکس

کیفیت قسمت سر آمنیو هوک

بستن آسان و ایمن حفره سیفتی باکس

کاور سونوگرافی واژینال

واحد آموزش

واحد سیستم ها و روشها

به داشتن این نشان افتخار میکنیم

سمپل کاپ

محل جمع آوری ترشحات در اسپکلوم بایوالو

کانال های جمع آوری ذرات معلق را از فضای تولید

تیغ شانه دار بکر

همه اجزای کیت سیمن بلاستر

مسواک انگشتی

باز کردن کاغذ زیر دستکش نایلونی استریل

پیپر 3

طراحی ارگونومیک و قوسی آمنیو هوک

برس اسکراب

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل دلفین

رنگ های شاد استول باتل کاهنده استرس بیماران

باز نمودن بسته بندی دستکش نایلونی استریل

کلین روم 1

میکرو تیوب

سر سمپلر

شیلد

شفافیت بی نظیر پتری دیش

بیبی کاپ

کانال های توزیع هوای فیلتر شده در سالن های تو

اسپکلوم - مدل دلفین

انبار 1

مربع زبر شده برای نوشتن مشخصات روی یورین باتل

ست پاپ اسمیر

نشان بکر روی اسپکوم

کلین روم 6

اسپکلوم - مدل پیچی

کاتاتر آی یو آی

سر سمپلر

کشیدن کاور آکاردئونی روی پروب

شیار جدا کننده سر سوزن روی کلاهک سیفتی باکس

کیفیت برس های برس اسکراب

عینک یکبار مصرف بکر

سرویکال کاپ بکر

سوراخ یک دهم میلیمتری سر سمپلر

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

پیپر 4

کلین روم 2

بستن آسان کلاهک سیفتی باکس

کیفیت برس های سرویکس براش

سرویکس براش

اپلیکاتور پماد

قفل شدن آسان و ایمن درپوش سیفتی باکس

آزمایشگاه1

امکان کارکردن با یک دست با اسپکلوم بایوالو

اپلیکاتور آزمایشگاهی

مسواک انگشتی

نمایی از محصول اعزامی به واحد استریل

منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری