مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است
تور رایگان ظریف پلیمر

کلین روم 3

عینک

سوراخ یک دهم میلیمتری سر سمپلر

قرار دادن پروب سونوگرافی در کاور آکاردئونی

امکان کارکردن با یک دست با اسپکلوم بایوالو

در لوله آزمایش قارچی

شیار جدا کننده سر سوزن روی کلاهک سیفتی باکس

کلین روم 6

ریختن ژل در کاور سونوگرافی واژینال آکاردئونی

سرویکس کاپ

اپلیکاتور آزمایشگاهی

نمایی از محصول اعزامی به واحد استریل

کیفیت برس های برس اسکراب

کانال های توزیع هوای فیلتر شده در سالن های تو

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

به داشتن این نشان افتخار میکنیم

تیغ شانه دار بکر

اپلیکاتور پماد

انبار 2

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل دلفین

در لوله آزمایش ساده

گیره آویز سیفتی باکس

سرویکس براش

واحد نگهداری و تعمیرات

کانال های جمع آوری ذرات معلق را از فضای تولید

مسواک انگشتی

بیبی کاپ

باز کردن کاغذ زیر دستکش نایلونی استریل

پیپر 3

نصب زیبای سیفتی باکس روی پایه سرم

هاب (اتصال) کاتاتر آی یو آی

شفافیت بی نظیر پتری دیش

آلودگی فقط سر پروب با کاور آکاردئونی بکر

کیفیت سر کاتاتر آی یو آی

یورین باتل

سرویکال کاپ بکر

تیغه تمیز کننده ناخن، محصول مکمل برس اسکراب

کاور سونوگرافی واژینال

خارج نمودن دستکش نایلونی استریل از بسته بندی

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

پیپر 4

کیفیت برس های سرویکس براش

کلین روم 1

کلین روم 2

کیفیت گیج (حجم نما) لوله آزمایش با در پوش پیچ

کیفیت درپوش میکرو تیوب

ست پاپ اسمیر

کیفیت درپوش میکروتیوب

مربع زبر شده برای علامت گذاری روی میکرو تیوب

اسپکلوم - مدل پیچی

مربع زبر شده برای نوشتن مشخصات روی یورین باتل

نشان بکر روی اوازم آزمایشگاهی

کشیدن کاور آکاردئونی روی پروب

میکرو تیوب

سر سمپلر

نشان بکر روی آمنیو هوک

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل پیچی

سر سمپلر

طراحی ارگونومیک و قوسی آمنیو هوک

مسواک انگشتی

واحد آموزش

همه اجزای کیت سیمن بلاستر

کانالهای پارتیکل زدا برای تصفیه هوای کلین روم

قفل شدن آسان و ایمن درپوش سیفتی باکس

نشان بکر روی اسپکوم

کاتاتر آی یو آی

کیفیت قسمت سر آمنیو هوک

بستن آسان و ایمن حفره سیفتی باکس

آزمایشگاه1

ست معاینه پیشگیری از سرطان

اپلیکاتور قرص

شیلد

اسپکلوم - مدل دلفین

آزمایشگاه1

سمپل کاپ

باز نمودن بسته بندی دستکش نایلونی استریل

واحد سیستم ها و روشها

آزمایشگاه میکروبیولوژی

نمای واحد استریل

دستکش

انبار 1

عینک یکبار مصرف بکر

بستن آسان کلاهک سیفتی باکس

محل جمع آوری ترشحات در اسپکلوم بایوالو

برس اسکراب

لبه های مخصوص برای بلد کردن آسان پتری دیش

برس اسکراب و تیغه تمیز کننده ناخن

خروجی چمبر استریل 1

کلین روم 5

رنگ های شاد استول باتل کاهنده استرس بیماران

منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری