مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است
تور رایگان ظریف پلیمر

شیلد

واحد سیستم ها و روشها

دستکش

رنگ های شاد استول باتل کاهنده استرس بیماران

کانالهای پارتیکل زدا برای تصفیه هوای کلین روم

مربع زبر شده برای نوشتن مشخصات روی یورین باتل

هاب (اتصال) کاتاتر آی یو آی

ست معاینه پیشگیری از سرطان

سرویکس کاپ

بستن آسان کلاهک سیفتی باکس

سرویکال کاپ بکر

کیفیت برس های سرویکس براش

اپلیکاتور آزمایشگاهی

کلین روم 1

بیبی کاپ

گیره آویز سیفتی باکس

اسپکلوم - مدل پیچی

همه اجزای کیت سیمن بلاستر

سر سمپلر

تیغه تمیز کننده ناخن، محصول مکمل برس اسکراب

کیفیت گیج (حجم نما) لوله آزمایش با در پوش پیچ

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل پیچی

آزمایشگاه1

عینک

نشان بکر روی اسپکوم

سر سمپلر

کیفیت قسمت سر آمنیو هوک

کاتاتر آی یو آی

مسواک انگشتی

نشان بکر روی آمنیو هوک

انبار 1

کلین روم 2

در لوله آزمایش ساده

اپلیکاتور قرص

واحد آموزش

قرار دادن پروب سونوگرافی در کاور آکاردئونی

برس اسکراب

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل دلفین

در لوله آزمایش قارچی

واحد نگهداری و تعمیرات

نصب زیبای سیفتی باکس روی پایه سرم

کیفیت سر کاتاتر آی یو آی

یورین باتل

به داشتن این نشان افتخار میکنیم

انبار 2

کشیدن کاور آکاردئونی روی پروب

تیغ شانه دار بکر

خروجی چمبر استریل 1

کلین روم 3

ست پاپ اسمیر

عینک یکبار مصرف بکر

شفافیت بی نظیر پتری دیش

باز کردن کاغذ زیر دستکش نایلونی استریل

پیپر 3

نمایی از محصول اعزامی به واحد استریل

میکرو تیوب

شیار جدا کننده سر سوزن روی کلاهک سیفتی باکس

کاور سونوگرافی واژینال

نشان بکر روی اوازم آزمایشگاهی

بستن آسان و ایمن حفره سیفتی باکس

ریختن ژل در کاور سونوگرافی واژینال آکاردئونی

آزمایشگاه میکروبیولوژی

طراحی ارگونومیک و قوسی آمنیو هوک

سرویکس براش

امکان کارکردن با یک دست با اسپکلوم بایوالو

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

پیپر 4

کانال های جمع آوری ذرات معلق را از فضای تولید

نمای واحد استریل

کلین روم 6

محل جمع آوری ترشحات در اسپکلوم بایوالو

خارج نمودن دستکش نایلونی استریل از بسته بندی

اسپکلوم - مدل دلفین

کیفیت برس های برس اسکراب

سمپل کاپ

باز نمودن بسته بندی دستکش نایلونی استریل

کیفیت درپوش میکرو تیوب

کیفیت درپوش میکروتیوب

سوراخ یک دهم میلیمتری سر سمپلر

کلین روم 5

قفل شدن آسان و ایمن درپوش سیفتی باکس

مربع زبر شده برای علامت گذاری روی میکرو تیوب

کانال های توزیع هوای فیلتر شده در سالن های تو

اپلیکاتور پماد

برس اسکراب و تیغه تمیز کننده ناخن

مسواک انگشتی

لبه های مخصوص برای بلد کردن آسان پتری دیش

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

آلودگی فقط سر پروب با کاور آکاردئونی بکر

آزمایشگاه1

منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری