مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است
تور رایگان ظریف پلیمر

کلین روم 1

کیفیت برس های سرویکس براش

کاتاتر آی یو آی

سمپل کاپ

ست معاینه پیشگیری از سرطان

لبه های مخصوص برای بلد کردن آسان پتری دیش

کلین روم 2

هاب (اتصال) کاتاتر آی یو آی

نشان بکر روی اوازم آزمایشگاهی

مربع زبر شده برای نوشتن مشخصات روی یورین باتل

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل پیچی

انبار 1

بیبی کاپ

مسواک انگشتی

قرار دادن پروب سونوگرافی در کاور آکاردئونی

نشان بکر روی اسپکوم

اسپکلوم - مدل پیچی

کیفیت درپوش میکروتیوب

یورین باتل

شیلد

اپلیکاتور قرص

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل دلفین

باز کردن کاغذ زیر دستکش نایلونی استریل

پیپر 3

کیفیت سر کاتاتر آی یو آی

کیفیت درپوش میکرو تیوب

سر سمپلر

تیغ شانه دار بکر

همه اجزای کیت سیمن بلاستر

طراحی ارگونومیک و قوسی آمنیو هوک

برس اسکراب و تیغه تمیز کننده ناخن

اپلیکاتور پماد

بستن آسان کلاهک سیفتی باکس

اپلیکاتور آزمایشگاهی

کلین روم 3

کیفیت قسمت سر آمنیو هوک

واحد آموزش

برس اسکراب

سرویکال کاپ بکر

آزمایشگاه میکروبیولوژی

به داشتن این نشان افتخار میکنیم

باز نمودن بسته بندی دستکش نایلونی استریل

خروجی چمبر استریل 1

شیار جدا کننده سر سوزن روی کلاهک سیفتی باکس

نمایی از محصول اعزامی به واحد استریل

اسپکلوم - مدل دلفین

آلودگی فقط سر پروب با کاور آکاردئونی بکر

کیفیت برس های برس اسکراب

دستکش

گیره آویز سیفتی باکس

رنگ های شاد استول باتل کاهنده استرس بیماران

در لوله آزمایش ساده

خارج نمودن دستکش نایلونی استریل از بسته بندی

نمای واحد استریل

ست پاپ اسمیر

عینک یکبار مصرف بکر

نصب زیبای سیفتی باکس روی پایه سرم

امکان کارکردن با یک دست با اسپکلوم بایوالو

میکرو تیوب

واحد نگهداری و تعمیرات

کانال های توزیع هوای فیلتر شده در سالن های تو

کلین روم 6

شفافیت بی نظیر پتری دیش

انبار 2

عینک

کاور سونوگرافی واژینال

قفل شدن آسان و ایمن درپوش سیفتی باکس

کانال های جمع آوری ذرات معلق را از فضای تولید

تیغه تمیز کننده ناخن، محصول مکمل برس اسکراب

کلین روم 5

در لوله آزمایش قارچی

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

مسواک انگشتی

محل جمع آوری ترشحات در اسپکلوم بایوالو

آزمایشگاه1

سر سمپلر

سرویکس براش

کیفیت گیج (حجم نما) لوله آزمایش با در پوش پیچ

مربع زبر شده برای علامت گذاری روی میکرو تیوب

نشان بکر روی آمنیو هوک

سرویکس کاپ

واحد سیستم ها و روشها

آزمایشگاه1

کشیدن کاور آکاردئونی روی پروب

کانالهای پارتیکل زدا برای تصفیه هوای کلین روم

سوراخ یک دهم میلیمتری سر سمپلر

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

پیپر 4

ریختن ژل در کاور سونوگرافی واژینال آکاردئونی

بستن آسان و ایمن حفره سیفتی باکس

منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
سلامتی در خبر های مملکت
گروه های خبری