مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است
تور رایگان ظریف پلیمر

واحد نگهداری و تعمیرات

مسواک انگشتی

انبار 1

کانال های جمع آوری ذرات معلق را از فضای تولید

سرویکس براش

دستکش

کیفیت قسمت سر آمنیو هوک

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

کشیدن کاور آکاردئونی روی پروب

نمای واحد استریل

کانالهای پارتیکل زدا برای تصفیه هوای کلین روم

کیفیت برس های سرویکس براش

اپلیکاتور قرص

باز کردن کاغذ زیر دستکش نایلونی استریل

پیپر 3

کلین روم 2

نشان بکر روی اوازم آزمایشگاهی

کلین روم 1

سرویکس کاپ

کیفیت درپوش میکرو تیوب

میکرو تیوب

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل دلفین

یورین باتل

شفافیت بی نظیر پتری دیش

کیفیت برس های برس اسکراب

عینک

اپلیکاتور پماد

قفل شدن آسان و ایمن درپوش سیفتی باکس

بستن آسان کلاهک سیفتی باکس

تیغه تمیز کننده ناخن، محصول مکمل برس اسکراب

سر سمپلر

اسپکلوم - مدل دلفین

مربع زبر شده برای نوشتن مشخصات روی یورین باتل

مسواک انگشتی

نشان بکر روی اسپکوم

کلین روم 6

کاور سونوگرافی واژینال

اسپکلوم - مدل پیچی

آزمایشگاه1

ست معاینه پیشگیری از سرطان

نمایی از محصول اعزامی به واحد استریل

انبار 2

در لوله آزمایش قارچی

سوراخ یک دهم میلیمتری سر سمپلر

امکان کارکردن با یک دست با اسپکلوم بایوالو

مربع زبر شده برای علامت گذاری روی میکرو تیوب

برس اسکراب و تیغه تمیز کننده ناخن

به داشتن این نشان افتخار میکنیم

کانال های توزیع هوای فیلتر شده در سالن های تو

تیغ شانه دار بکر

کلین روم 5

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل پیچی

همه اجزای کیت سیمن بلاستر

طراحی ارگونومیک و قوسی آمنیو هوک

سرویکال کاپ بکر

در لوله آزمایش ساده

لبه های مخصوص برای بلد کردن آسان پتری دیش

بیبی کاپ

آلودگی فقط سر پروب با کاور آکاردئونی بکر

نصب زیبای سیفتی باکس روی پایه سرم

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

پیپر 4

نشان بکر روی آمنیو هوک

رنگ های شاد استول باتل کاهنده استرس بیماران

کاتاتر آی یو آی

ریختن ژل در کاور سونوگرافی واژینال آکاردئونی

خروجی چمبر استریل 1

باز نمودن بسته بندی دستکش نایلونی استریل

برس اسکراب

سر سمپلر

کلین روم 3

واحد آموزش

سمپل کاپ

اپلیکاتور آزمایشگاهی

کیفیت سر کاتاتر آی یو آی

شیار جدا کننده سر سوزن روی کلاهک سیفتی باکس

قرار دادن پروب سونوگرافی در کاور آکاردئونی

خارج نمودن دستکش نایلونی استریل از بسته بندی

شیلد

گیره آویز سیفتی باکس

بستن آسان و ایمن حفره سیفتی باکس

آزمایشگاه میکروبیولوژی

ست پاپ اسمیر

عینک یکبار مصرف بکر

آزمایشگاه1

واحد سیستم ها و روشها

کیفیت گیج (حجم نما) لوله آزمایش با در پوش پیچ

محل جمع آوری ترشحات در اسپکلوم بایوالو

کیفیت درپوش میکروتیوب

هاب (اتصال) کاتاتر آی یو آی

منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری