مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است
تور رایگان ظریف پلیمر

به داشتن این نشان افتخار میکنیم

طراحی ارگونومیک و قوسی آمنیو هوک

تیغه تمیز کننده ناخن، محصول مکمل برس اسکراب

تیغ شانه دار بکر

بستن آسان کلاهک سیفتی باکس

کیفیت گیج (حجم نما) لوله آزمایش با در پوش پیچ

اپلیکاتور آزمایشگاهی

خارج نمودن دستکش نایلونی استریل از بسته بندی

کیفیت برس های سرویکس براش

سوراخ یک دهم میلیمتری سر سمپلر

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل پیچی

بیبی کاپ

مسواک انگشتی

سمپل کاپ

انبار 1

نصب زیبای سیفتی باکس روی پایه سرم

عینک یکبار مصرف بکر

دستکش

کلین روم 1

مربع زبر شده برای علامت گذاری روی میکرو تیوب

کیفیت قسمت سر آمنیو هوک

نشان بکر روی اوازم آزمایشگاهی

کلین روم 2

باز کردن کاغذ زیر دستکش نایلونی استریل

پیپر 3

باز نمودن بسته بندی دستکش نایلونی استریل

کلین روم 6

محل جمع آوری ترشحات در اسپکلوم بایوالو

مربع زبر شده برای نوشتن مشخصات روی یورین باتل

همه اجزای کیت سیمن بلاستر

واحد سیستم ها و روشها

برس اسکراب و تیغه تمیز کننده ناخن

ست پاپ اسمیر

خروجی چمبر استریل 1

اسپکلوم - مدل پیچی

نشان بکر روی آمنیو هوک

ریختن ژل در کاور سونوگرافی واژینال آکاردئونی

سرویکس براش

میکرو تیوب

عینک

کیفیت برس های برس اسکراب

کاتاتر آی یو آی

آزمایشگاه میکروبیولوژی

نشان بکر روی اسپکوم

اپلیکاتور پماد

شفافیت بی نظیر پتری دیش

قرار دادن پروب سونوگرافی در کاور آکاردئونی

کانال های جمع آوری ذرات معلق را از فضای تولید

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل دلفین

کیفیت درپوش میکروتیوب

آزمایشگاه1

کشیدن کاور آکاردئونی روی پروب

کلین روم 5

نمای واحد استریل

رنگ های شاد استول باتل کاهنده استرس بیماران

سرویکس کاپ

شیلد

سر سمپلر

کانال های توزیع هوای فیلتر شده در سالن های تو

بستن آسان و ایمن حفره سیفتی باکس

برس اسکراب

کانالهای پارتیکل زدا برای تصفیه هوای کلین روم

واحد آموزش

سرویکال کاپ بکر

آزمایشگاه1

شیار جدا کننده سر سوزن روی کلاهک سیفتی باکس

کیفیت سر کاتاتر آی یو آی

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

پیپر 4

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

مسواک انگشتی

لبه های مخصوص برای بلد کردن آسان پتری دیش

کیفیت درپوش میکرو تیوب

قفل شدن آسان و ایمن درپوش سیفتی باکس

نمایی از محصول اعزامی به واحد استریل

انبار 2

کاور سونوگرافی واژینال

اسپکلوم - مدل دلفین

کلین روم 3

گیره آویز سیفتی باکس

واحد نگهداری و تعمیرات

در لوله آزمایش قارچی

ست معاینه پیشگیری از سرطان

امکان کارکردن با یک دست با اسپکلوم بایوالو

هاب (اتصال) کاتاتر آی یو آی

اپلیکاتور قرص

آلودگی فقط سر پروب با کاور آکاردئونی بکر

یورین باتل

در لوله آزمایش ساده

سر سمپلر

منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری