مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است
تور رایگان ظریف پلیمر

بیبی کاپ

برس اسکراب

گیره آویز سیفتی باکس

اسپکلوم - مدل دلفین

در لوله آزمایش ساده

اپلیکاتور پماد

اپلیکاتور آزمایشگاهی

یورین باتل

باز نمودن بسته بندی دستکش نایلونی استریل

ست معاینه پیشگیری از سرطان

واحد سیستم ها و روشها

مسواک انگشتی

کلین روم 5

کلین روم 3

کلین روم 6

خارج نمودن دستکش نایلونی استریل از بسته بندی

کیفیت سر کاتاتر آی یو آی

کلین روم 1

هاب (اتصال) کاتاتر آی یو آی

قفل شدن آسان و ایمن درپوش سیفتی باکس

کیفیت درپوش میکرو تیوب

نشان بکر روی آمنیو هوک

کانال های توزیع هوای فیلتر شده در سالن های تو

آزمایشگاه1

کیفیت گیج (حجم نما) لوله آزمایش با در پوش پیچ

سوراخ یک دهم میلیمتری سر سمپلر

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

پیپر 4

کیفیت درپوش میکروتیوب

دستکش

برس اسکراب و تیغه تمیز کننده ناخن

آزمایشگاه میکروبیولوژی

تیغ شانه دار بکر

کشیدن کاور آکاردئونی روی پروب

لبه های مخصوص برای بلد کردن آسان پتری دیش

امکان کارکردن با یک دست با اسپکلوم بایوالو

باز کردن کاغذ زیر دستکش نایلونی استریل

پیپر 3

نصب زیبای سیفتی باکس روی پایه سرم

سرویکس براش

به داشتن این نشان افتخار میکنیم

سرویکس کاپ

محل جمع آوری ترشحات در اسپکلوم بایوالو

مسواک انگشتی

سمپل کاپ

کاور سونوگرافی واژینال

میکرو تیوب

مربع زبر شده برای نوشتن مشخصات روی یورین باتل

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل دلفین

کیفیت قسمت سر آمنیو هوک

کانالهای پارتیکل زدا برای تصفیه هوای کلین روم

نشان بکر روی اسپکوم

خروجی چمبر استریل 1

عینک

ست پاپ اسمیر

نمای واحد استریل

رنگ های شاد استول باتل کاهنده استرس بیماران

عینک یکبار مصرف بکر

سر سمپلر

کاتاتر آی یو آی

کیفیت برس های سرویکس براش

اپلیکاتور قرص

بستن آسان و ایمن حفره سیفتی باکس

کلین روم 2

انبار 2

طراحی ارگونومیک و قوسی آمنیو هوک

تیغه تمیز کننده ناخن، محصول مکمل برس اسکراب

مربع زبر شده برای علامت گذاری روی میکرو تیوب

در لوله آزمایش قارچی

سر سمپلر

شیلد

کانال های جمع آوری ذرات معلق را از فضای تولید

آلودگی فقط سر پروب با کاور آکاردئونی بکر

نشان بکر روی اوازم آزمایشگاهی

اسپکلوم - مدل پیچی

آزمایشگاه1

قرار دادن پروب سونوگرافی در کاور آکاردئونی

بستن آسان کلاهک سیفتی باکس

شیار جدا کننده سر سوزن روی کلاهک سیفتی باکس

انبار 1

کیفیت برس های برس اسکراب

سرویکال کاپ بکر

شفافیت بی نظیر پتری دیش

نمایی از محصول اعزامی به واحد استریل

واحد آموزش

ریختن ژل در کاور سونوگرافی واژینال آکاردئونی

همه اجزای کیت سیمن بلاستر

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل پیچی

واحد نگهداری و تعمیرات

منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری