مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است
تور رایگان ظریف پلیمر

انبار 1

باز کردن کاغذ زیر دستکش نایلونی استریل

پیپر 3

میکرو تیوب

آزمایشگاه1

در لوله آزمایش قارچی

کانالهای پارتیکل زدا برای تصفیه هوای کلین روم

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

برس اسکراب

کلین روم 2

یورین باتل

آزمایشگاه1

نشان بکر روی آمنیو هوک

اسپکلوم - مدل پیچی

کلین روم 3

دستکش

کانال های توزیع هوای فیلتر شده در سالن های تو

ست معاینه پیشگیری از سرطان

سرویکس کاپ

نشان بکر روی اوازم آزمایشگاهی

بستن آسان کلاهک سیفتی باکس

رنگ های شاد استول باتل کاهنده استرس بیماران

واحد سیستم ها و روشها

واحد آموزش

قرار دادن پروب سونوگرافی در کاور آکاردئونی

سوراخ یک دهم میلیمتری سر سمپلر

خارج نمودن دستکش نایلونی استریل از بسته بندی

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل پیچی

عینک

انبار 2

در لوله آزمایش ساده

برس اسکراب و تیغه تمیز کننده ناخن

همه اجزای کیت سیمن بلاستر

باز نمودن بسته بندی دستکش نایلونی استریل

محل جمع آوری ترشحات در اسپکلوم بایوالو

اپلیکاتور قرص

تیغ شانه دار بکر

کاور سونوگرافی واژینال

کلین روم 6

اپلیکاتور آزمایشگاهی

اپلیکاتور پماد

نمایی از محصول اعزامی به واحد استریل

سر سمپلر

سر سمپلر

ست پاپ اسمیر

کیفیت گیج (حجم نما) لوله آزمایش با در پوش پیچ

به داشتن این نشان افتخار میکنیم

تیغه تمیز کننده ناخن، محصول مکمل برس اسکراب

گیره آویز سیفتی باکس

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

پیپر 4

بیبی کاپ

هاب (اتصال) کاتاتر آی یو آی

ریختن ژل در کاور سونوگرافی واژینال آکاردئونی

نصب زیبای سیفتی باکس روی پایه سرم

لبه های مخصوص برای بلد کردن آسان پتری دیش

کشیدن کاور آکاردئونی روی پروب

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل دلفین

شیلد

امکان کارکردن با یک دست با اسپکلوم بایوالو

مسواک انگشتی

کانال های جمع آوری ذرات معلق را از فضای تولید

شفافیت بی نظیر پتری دیش

نشان بکر روی اسپکوم

مسواک انگشتی

سرویکس براش

کلین روم 5

طراحی ارگونومیک و قوسی آمنیو هوک

مربع زبر شده برای نوشتن مشخصات روی یورین باتل

عینک یکبار مصرف بکر

سرویکال کاپ بکر

کاتاتر آی یو آی

بستن آسان و ایمن حفره سیفتی باکس

کلین روم 1

واحد نگهداری و تعمیرات

کیفیت برس های برس اسکراب

آزمایشگاه میکروبیولوژی

کیفیت برس های سرویکس براش

قفل شدن آسان و ایمن درپوش سیفتی باکس

مربع زبر شده برای علامت گذاری روی میکرو تیوب

کیفیت سر کاتاتر آی یو آی

اسپکلوم - مدل دلفین

سمپل کاپ

آلودگی فقط سر پروب با کاور آکاردئونی بکر

خروجی چمبر استریل 1

نمای واحد استریل

کیفیت درپوش میکرو تیوب

شیار جدا کننده سر سوزن روی کلاهک سیفتی باکس

کیفیت قسمت سر آمنیو هوک

کیفیت درپوش میکروتیوب

منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
سلامتی در خبر های مملکت
گروه های خبری