مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است
تور رایگان ظریف پلیمر

بیبی کاپ

کاتاتر آی یو آی

کیفیت درپوش میکرو تیوب

مسواک انگشتی

کلین روم 6

نشان بکر روی آمنیو هوک

سرویکال کاپ بکر

در لوله آزمایش ساده

اسپکلوم - مدل پیچی

تیغه تمیز کننده ناخن، محصول مکمل برس اسکراب

ست پاپ اسمیر

یورین باتل

در لوله آزمایش قارچی

دستکش

خروجی چمبر استریل 1

اپلیکاتور قرص

سر سمپلر

انبار 2

قرار دادن پروب سونوگرافی در کاور آکاردئونی

ریختن ژل در کاور سونوگرافی واژینال آکاردئونی

کیفیت برس های برس اسکراب

کیفیت درپوش میکروتیوب

واحد نگهداری و تعمیرات

نمای واحد استریل

سرویکس براش

امکان کارکردن با یک دست با اسپکلوم بایوالو

نشان بکر روی اسپکوم

گیره آویز سیفتی باکس

مسواک انگشتی

کیفیت برس های سرویکس براش

کاور سونوگرافی واژینال

آزمایشگاه میکروبیولوژی

بستن آسان کلاهک سیفتی باکس

انبار 1

سر سمپلر

طراحی ارگونومیک و قوسی آمنیو هوک

کلین روم 2

لبه های مخصوص برای بلد کردن آسان پتری دیش

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

اسپکلوم - مدل دلفین

کانال های توزیع هوای فیلتر شده در سالن های تو

نصب زیبای سیفتی باکس روی پایه سرم

واحد آموزش

کانالهای پارتیکل زدا برای تصفیه هوای کلین روم

عینک یکبار مصرف بکر

برس اسکراب و تیغه تمیز کننده ناخن

برس اسکراب

رنگ های شاد استول باتل کاهنده استرس بیماران

نمایی از محصول اعزامی به واحد استریل

کلین روم 3

باز کردن کاغذ زیر دستکش نایلونی استریل

پیپر 3

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

پیپر 4

آلودگی فقط سر پروب با کاور آکاردئونی بکر

کیفیت سر کاتاتر آی یو آی

شفافیت بی نظیر پتری دیش

کانال های جمع آوری ذرات معلق را از فضای تولید

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل دلفین

تیغ شانه دار بکر

مربع زبر شده برای نوشتن مشخصات روی یورین باتل

ست معاینه پیشگیری از سرطان

کلین روم 5

قفل شدن آسان و ایمن درپوش سیفتی باکس

اپلیکاتور پماد

کشیدن کاور آکاردئونی روی پروب

شیلد

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل پیچی

شیار جدا کننده سر سوزن روی کلاهک سیفتی باکس

سرویکس کاپ

واحد سیستم ها و روشها

مربع زبر شده برای علامت گذاری روی میکرو تیوب

کیفیت گیج (حجم نما) لوله آزمایش با در پوش پیچ

بستن آسان و ایمن حفره سیفتی باکس

باز نمودن بسته بندی دستکش نایلونی استریل

نشان بکر روی اوازم آزمایشگاهی

محل جمع آوری ترشحات در اسپکلوم بایوالو

سوراخ یک دهم میلیمتری سر سمپلر

اپلیکاتور آزمایشگاهی

میکرو تیوب

به داشتن این نشان افتخار میکنیم

عینک

هاب (اتصال) کاتاتر آی یو آی

همه اجزای کیت سیمن بلاستر

آزمایشگاه1

سمپل کاپ

خارج نمودن دستکش نایلونی استریل از بسته بندی

کیفیت قسمت سر آمنیو هوک

کلین روم 1

آزمایشگاه1

منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
سلامتی در خبر های مملکت
گروه های خبری