مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است
تور رایگان ظریف پلیمر

تیغه تمیز کننده ناخن، محصول مکمل برس اسکراب

آلودگی فقط سر پروب با کاور آکاردئونی بکر

برس اسکراب

اپلیکاتور قرص

سرویکال کاپ بکر

آزمایشگاه1

باز کردن کاغذ زیر دستکش نایلونی استریل

پیپر 3

ست پاپ اسمیر

نشان بکر روی اوازم آزمایشگاهی

خروجی چمبر استریل 1

کانال های جمع آوری ذرات معلق را از فضای تولید

کیفیت قسمت سر آمنیو هوک

اسپکلوم - مدل پیچی

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل دلفین

بیبی کاپ

در لوله آزمایش ساده

کیفیت سر کاتاتر آی یو آی

نمایی از محصول اعزامی به واحد استریل

شیلد

اپلیکاتور پماد

آزمایشگاه میکروبیولوژی

شیار جدا کننده سر سوزن روی کلاهک سیفتی باکس

کیفیت درپوش میکروتیوب

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

پیپر 4

کلین روم 6

به داشتن این نشان افتخار میکنیم

تیغ شانه دار بکر

کیفیت برس های برس اسکراب

کانالهای پارتیکل زدا برای تصفیه هوای کلین روم

کیفیت درپوش میکرو تیوب

قفل شدن آسان و ایمن درپوش سیفتی باکس

انبار 1

مسواک انگشتی

کاور سونوگرافی واژینال

لبه های مخصوص برای بلد کردن آسان پتری دیش

خارج نمودن دستکش نایلونی استریل از بسته بندی

کاتاتر آی یو آی

نشان بکر روی اسپکوم

مسواک انگشتی

نمای واحد استریل

ریختن ژل در کاور سونوگرافی واژینال آکاردئونی

شفافیت بی نظیر پتری دیش

کلین روم 5

قرار دادن پروب سونوگرافی در کاور آکاردئونی

محل جمع آوری ترشحات در اسپکلوم بایوالو

امکان کارکردن با یک دست با اسپکلوم بایوالو

سوراخ یک دهم میلیمتری سر سمپلر

سمپل کاپ

اپلیکاتور آزمایشگاهی

سرویکس کاپ

عینک یکبار مصرف بکر

گیره آویز سیفتی باکس

ست معاینه پیشگیری از سرطان

نصب زیبای سیفتی باکس روی پایه سرم

اسپکلوم - مدل دلفین

کیفیت گیج (حجم نما) لوله آزمایش با در پوش پیچ

عینک

سرویکس براش

رنگ های شاد استول باتل کاهنده استرس بیماران

سر سمپلر

آزمایشگاه1

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

واحد سیستم ها و روشها

در لوله آزمایش قارچی

واحد نگهداری و تعمیرات

کلین روم 3

نشان بکر روی آمنیو هوک

برس اسکراب و تیغه تمیز کننده ناخن

انبار 2

مربع زبر شده برای نوشتن مشخصات روی یورین باتل

هاب (اتصال) کاتاتر آی یو آی

مربع زبر شده برای علامت گذاری روی میکرو تیوب

سر سمپلر

همه اجزای کیت سیمن بلاستر

کیفیت برس های سرویکس براش

باز نمودن بسته بندی دستکش نایلونی استریل

میکرو تیوب

دستکش

بستن آسان و ایمن حفره سیفتی باکس

کلین روم 1

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل پیچی

یورین باتل

طراحی ارگونومیک و قوسی آمنیو هوک

بستن آسان کلاهک سیفتی باکس

واحد آموزش

کلین روم 2

کانال های توزیع هوای فیلتر شده در سالن های تو

کشیدن کاور آکاردئونی روی پروب

منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری