مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است
تور رایگان ظریف پلیمر

قفل شدن آسان و ایمن درپوش سیفتی باکس

ست پاپ اسمیر

شیار جدا کننده سر سوزن روی کلاهک سیفتی باکس

اپلیکاتور قرص

در لوله آزمایش ساده

تیغه تمیز کننده ناخن، محصول مکمل برس اسکراب

مسواک انگشتی

شیلد

آزمایشگاه1

کلین روم 3

کیفیت درپوش میکرو تیوب

برس اسکراب و تیغه تمیز کننده ناخن

سرویکس براش

مربع زبر شده برای نوشتن مشخصات روی یورین باتل

کلین روم 6

اسپکلوم - مدل پیچی

نمایی از محصول اعزامی به واحد استریل

بستن آسان و ایمن حفره سیفتی باکس

سمپل کاپ

در لوله آزمایش قارچی

کانالهای پارتیکل زدا برای تصفیه هوای کلین روم

کشیدن کاور آکاردئونی روی پروب

نمای واحد استریل

کانال های جمع آوری ذرات معلق را از فضای تولید

اپلیکاتور آزمایشگاهی

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

پیپر 4

دستکش

هاب (اتصال) کاتاتر آی یو آی

نشان بکر روی اوازم آزمایشگاهی

سرویکس کاپ

انبار 2

طراحی ارگونومیک و قوسی آمنیو هوک

خروجی چمبر استریل 1

شفافیت بی نظیر پتری دیش

عینک

باز کردن کاغذ زیر دستکش نایلونی استریل

پیپر 3

اسپکلوم - مدل دلفین

رنگ های شاد استول باتل کاهنده استرس بیماران

مربع زبر شده برای علامت گذاری روی میکرو تیوب

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل پیچی

واحد آموزش

کاتاتر آی یو آی

کیفیت برس های سرویکس براش

همه اجزای کیت سیمن بلاستر

بستن آسان کلاهک سیفتی باکس

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل دلفین

کیفیت قسمت سر آمنیو هوک

آزمایشگاه1

سوراخ یک دهم میلیمتری سر سمپلر

کیفیت برس های برس اسکراب

بیبی کاپ

خارج نمودن دستکش نایلونی استریل از بسته بندی

عینک یکبار مصرف بکر

کلین روم 5

باز نمودن بسته بندی دستکش نایلونی استریل

کیفیت سر کاتاتر آی یو آی

کلین روم 1

کیفیت گیج (حجم نما) لوله آزمایش با در پوش پیچ

نشان بکر روی آمنیو هوک

کیفیت درپوش میکروتیوب

لبه های مخصوص برای بلد کردن آسان پتری دیش

یورین باتل

امکان کارکردن با یک دست با اسپکلوم بایوالو

ست معاینه پیشگیری از سرطان

محل جمع آوری ترشحات در اسپکلوم بایوالو

به داشتن این نشان افتخار میکنیم

میکرو تیوب

سر سمپلر

کانال های توزیع هوای فیلتر شده در سالن های تو

انبار 1

برس اسکراب

کاور سونوگرافی واژینال

تیغ شانه دار بکر

گیره آویز سیفتی باکس

آزمایشگاه میکروبیولوژی

کلین روم 2

سر سمپلر

نشان بکر روی اسپکوم

نصب زیبای سیفتی باکس روی پایه سرم

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

واحد سیستم ها و روشها

آلودگی فقط سر پروب با کاور آکاردئونی بکر

اپلیکاتور پماد

قرار دادن پروب سونوگرافی در کاور آکاردئونی

مسواک انگشتی

سرویکال کاپ بکر

واحد نگهداری و تعمیرات

ریختن ژل در کاور سونوگرافی واژینال آکاردئونی

منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری