مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است
تور رایگان ظریف پلیمر

تیغ شانه دار بکر

خارج نمودن دستکش نایلونی استریل از بسته بندی

دستکش

گیره آویز سیفتی باکس

نشان بکر روی آمنیو هوک

واحد سیستم ها و روشها

کیفیت برس های برس اسکراب

نشان بکر روی اوازم آزمایشگاهی

نشان بکر روی اسپکوم

شیار جدا کننده سر سوزن روی کلاهک سیفتی باکس

کیفیت سر کاتاتر آی یو آی

اپلیکاتور قرص

ست معاینه پیشگیری از سرطان

در لوله آزمایش قارچی

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

پیپر 4

کانال های توزیع هوای فیلتر شده در سالن های تو

سر سمپلر

کیفیت درپوش میکرو تیوب

عینک یکبار مصرف بکر

کانال های جمع آوری ذرات معلق را از فضای تولید

ریختن ژل در کاور سونوگرافی واژینال آکاردئونی

کشیدن کاور آکاردئونی روی پروب

عینک

مربع زبر شده برای نوشتن مشخصات روی یورین باتل

مربع زبر شده برای علامت گذاری روی میکرو تیوب

تیغه تمیز کننده ناخن، محصول مکمل برس اسکراب

شیلد

سوراخ یک دهم میلیمتری سر سمپلر

ست پاپ اسمیر

شفافیت بی نظیر پتری دیش

کیفیت برس های سرویکس براش

کیفیت قسمت سر آمنیو هوک

انبار 1

به داشتن این نشان افتخار میکنیم

طراحی ارگونومیک و قوسی آمنیو هوک

بیبی کاپ

کاور سونوگرافی واژینال

واحد نگهداری و تعمیرات

امکان کارکردن با یک دست با اسپکلوم بایوالو

انبار 2

نمای واحد استریل

کاتاتر آی یو آی

باز نمودن بسته بندی دستکش نایلونی استریل

قرار دادن پروب سونوگرافی در کاور آکاردئونی

کیفیت درپوش میکروتیوب

قفل شدن آسان و ایمن درپوش سیفتی باکس

در لوله آزمایش ساده

اپلیکاتور پماد

سر سمپلر

آلودگی فقط سر پروب با کاور آکاردئونی بکر

یورین باتل

سرویکال کاپ بکر

بستن آسان و ایمن حفره سیفتی باکس

کلین روم 6

نمایی از محصول اعزامی به واحد استریل

آزمایشگاه1

نصب زیبای سیفتی باکس روی پایه سرم

مسواک انگشتی

بستن آسان کلاهک سیفتی باکس

سرویکس براش

سرویکس کاپ

محل جمع آوری ترشحات در اسپکلوم بایوالو

آزمایشگاه1

اپلیکاتور آزمایشگاهی

باز کردن کاغذ زیر دستکش نایلونی استریل

پیپر 3

کلین روم 2

کلین روم 3

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل دلفین

ورود دست به دستکش نایلونی استریل و جدا شدن آن

هاب (اتصال) کاتاتر آی یو آی

کیفیت گیج (حجم نما) لوله آزمایش با در پوش پیچ

لبه های مخصوص برای بلد کردن آسان پتری دیش

کیفیت ساخت اجزای اسپکلوم - مدل پیچی

کلین روم 5

همه اجزای کیت سیمن بلاستر

رنگ های شاد استول باتل کاهنده استرس بیماران

آزمایشگاه میکروبیولوژی

واحد آموزش

کلین روم 1

کانالهای پارتیکل زدا برای تصفیه هوای کلین روم

اسپکلوم - مدل پیچی

سمپل کاپ

اسپکلوم - مدل دلفین

میکرو تیوب

برس اسکراب

مسواک انگشتی

برس اسکراب و تیغه تمیز کننده ناخن

خروجی چمبر استریل 1

منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری